EGSO usvojio mišljenje ˝Nema zelenog plana bez socijalnog plana˝

10.06.2021 | Novosti iz EGSO-a

Na lipanjskom plenarnom zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora održana je rasprava o europskom Zelenom planu, uz sudjelovanje Fransa Timmermansa, izvršnog potpredsjednika Europske komisije za europski Zeleni plan. EGSO je na sjednici usvojio mišljenje ‘Nema zelenog plana bez socijalnog plana’.

Frans Timmermans je u svom uvodnom obraćanju naglasio da će “Europski zeleni plan biti pravedan ili ga neće biti”. Naglasio je da smo svjedoci klimatske krize, ali i krize u području bioraznolikosti, koje utječu na naš život (npr. na male farmere koji pate od suša, požara ili poplava), ali je i pitanje kakav ćemo svijet ostaviti svojoj djeci ako sada ništa ne poduzmemo. “U provedbi Zelenog plana moramo raditi zajedno, nitko ne smije biti zapostavljen, a teret se mora dijeliti ravnopravno”, naglasio je.

 

 

 

 

Pozdravljajući Fransa Timmermansa, predsjednica EGSO-a Christa Schweng rekla je da je EGSO bio odlučni saveznik Komisije u njezinoj klimatskoj akciji. Odbor je podržao prijedloge Komisije za smjelije smanjenje emisija do 2030. Također je bio aktivni partner Komisiji u naporima da podrži kružnu ekonomiju u Europi, s tim da su 2017. godine Komisija i EGSO zajedno pokrenuli Europsku platformu dionika za kružno gospodarstvo.

Sada, kada Europa razmišljala o tome kako se kvalitetno oporaviti nakon pandemije COVID-19, socijalni dogovor je potreban više nego ikad, kako bi se osigurala pravedna zelena tranzicija. “Zeleni plan je ambiciozna strategija razvoja EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine i pružanje ekonomskog zamaha”, rekla je predsjednica Schweng, “ali socijalne, radne, zdravstvene i pravične dimenzije treba ojačati kako bi se osiguralo da niti jedna osoba, zajednica, radnik, sektor ili regija neće zaostati.”

Timmermans je naglasio da je socijalna dimenzija zelene tranzicije glavna briga Komisije, jer je pandemija dovela do jačanja socijalnih razlika”. Komisija je u svom Programu rada za 2021. naglasila da želi stvoriti zdraviju, pravedniju i prosperitetniju Europu te ubrzati njezinu dugoročnu preobrazbu u zelenije gospodarstvo spremno za digitalno doba. U Programu rada Komisije za 2021. u svih je šest političkih prioriteta vidljiv pomak od strategije prema provedbi.

Za provedbu Europskog zelenog plana, a kako bi Europa postala klimatski neutralna do 2050., Komisija će predstaviti tzv. paket za cilj od 55 % (Fit for 55), odnosno za smanjenje emisija za najmanje 55 % do 2030. Paket će obuhvatiti razna područja: obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, korištenje zemljišta, oporezivanje energije, raspodjelu emisijskog tereta i trgovanje emisijama.

Opisao je glavne elemente paketa Fit for 55 koji će Komisija objaviti 14. srpnja 2021.

Uključivanje socijalne pravednosti u klimatske mjere
Paket će “uvrstiti društvenu pravednost u nove prijedloge”, rekao je Timmermans:
– pravedno dijeljenje tereta klimatskog djelovanja između industrije, vlada i pojedinaca, i
– uvođenje socijalnog mehanizma koji će pomoći ublažiti utjecaj mjera za najugroženije.
“Budite sigurni”, rekao je Timmermans, “ako se kućanstva suoče s rastućim troškovima, osigurat ćemo socijalni mehanizam, socijalni fond za klimatske akcije koji može nadoknaditi moguće štetne posljedice.”
“Moramo zaštititi ranjiva kućanstva od potencijalnih povećanja cijena goriva za grijanje i transport, posebno u regijama u kojima mogućnosti za čista goriva nisu dostupne”, rekao je Timmermans.

Sudjelovanje i uključenost radnika u proces
Kao dio rasprave, gospodin Timmermans je upoznat s doprinosom EGSO-a u oblikovanju socijalnog sporazuma koji je sastavni dio Zelenog plana. Prijedlozi koje je iznio izvjestitelj Norbert Kluge usredotočeni su na jače sudjelovanje radnika u donošenju korporativnih odluka i na društvenu odgovornost poduzeća.
“Socijalni dijalog od iznimne je važnosti kako bi se zajamčila uska veza između Zelenog plana i socijalne pravde”, rekao je Kluge. “Vjerujemo da davanjem glasa radnicima možemo poboljšati kvalitetu ekonomskih odluka koje tvrtke donose pri prelasku na zeleni model.”
“Informiranje radnika, savjetovanje i sudjelovanje na razini upravljačkih odbora daju prednost dugoročnijem pristupu i poboljšavaju kvalitetu donošenja odluka u programu ekonomske reforme.” rekao je Kluge.

Izvještaj Zaklade Hans Böckler o tome kako su se europska poduzeća preživjela financijske krize 2008.-2009. otkrio je da su tvrtke s nadzornim odborima koji uključuju zaposlenike ne samo otpornije, već su se i brže oporavile od posljedica krize. Otpustili su manje zaposlenika, zadržali višu razinu ulaganja u istraživanje i razvoj te su bili više orijentirani na dugoročne interese tvrtke.
Međutim, EGSO naglašava da socijalni dogovor kao bitni dio Zelenog plana nije povezan samo s radnim pitanjima. Riječ je o prihodima, socijalnoj sigurnosti i fiskalnoj potpori svima koji ih trebaju, uključujući one koji uopće nemaju pristup poslu.

Potrebne su aktivne politike tržišta rada, zajedno s učinkovitim javnim službama za zapošljavanje, sustavima socijalne sigurnosti prilagođenim promjenjivim obrascima tržišta rada i odgovarajućim zaštitnim mrežama u smislu minimalnog dohotka i socijalnim uslugama za najugroženije skupine.

Pročitajte cijeli tekst govora Fransa Timmermansa: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans/announcements/speech-european-economic-and-social-committee-plenary-social-issues-european-green-deal_en?fbclid=IwAR3e88xWDTzA4ykeNcdD6EoyoFoI56oxAbCtZQHjxFIqug5bcA84wyAsEhc

Pogledajte raspravu s Fransom Timmermansom na Twitteru EESC-a @EU_EESC https://twitter.com/EU_EESC/status/1402608708861956102?s=20

#EGSO #EESCplenary #ZeleniPlan #GreenDeal

 

Pin It on Pinterest

Share This