Direktorica ODRAZ-a sudjelovala na Europsko-mediteranskom sastanku u Madridu

14.12.2017 | Novosti iz EGSO-a

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala je na Europsko-mediteranskom sastanku gospodarskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija 2017., koji se održao u Madridu, 13. i 14. prosinca 2017.

Cilj ovog skupa bilo je promicanje boljeg razumijevanja glavnih pitanja koja utječu na organizirano civilno društvo na području Euromeda te razgovor o zajedničkim izazovima s kojima se suočavaju.

Na sastanku se okupilo preko 100 sudionika iz niza gospodarskih i socijalnih vijeća, predstavnika poslodavaca, sindikata, drugih gospodarskih i društvenih skupina i nevladinih organizacija iz zemalja članica Unije za Mediteran.


Ove godine glavne teme susreta su:

  • gospodarska, socijalna i kulturna prava u mediteranskoj regiji
  • socijalna zaštita u euromediteranskom području
  • nova generacija ženskih prava.

Kao i u prethodnim prilikama, sastanak je završio usvajanjem Deklaracije koja će biti poslana političkim vlastima zemalja uključenih u sastanke ministara Euromediterana, kao doprinos civilnog društva njihovom radu. Također će biti dostavljena relevantnim organizacijama civilnog društva u regiji.

U skladu s odlukom na Euro-mediteranskoj ministarskoj konferenciji u Barceloni u studenom 1995., gospodarsko-socijalna vijeća i slične institucije Europske unije i zemlje partnera iz regije Euromeda redovito od tada održavaju sastanke.

Europsko-mediteranski sastanak 2017. organizira Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Gospodarsko socijalno vijeće Španjolske. Događaj sufinancira Europska komisija.

Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić je sudjelovala u bilateralnim razgovorima između EGSO-a i delegacije Izraela.

Pin It on Pinterest

Share This