Razgovor s građanima o kretanju i prometu u centru Zagreba (Bivše javno kupalište Diana, 17. listopad 2017.)

Građani koji žele aktivno doprinijeti kvaliteti života u njihovoj zajednici okupili su se na na osmom (i posljednjem) po redu susretu s građanima koji je ODRAZ organizirao u sklopu projekta “Dijalog o mobilnosti u Zagrebu”. Tema razgovora bili su mobilnost i prometni problemi na području Ilice i centra grada. Na susretu koji je održan u sklopu jesenskog programa festivala Projekt Ilica / Readymade Ilica okupilo se 30-ak zainteresiranih – predstavnika prometnog redarstva, mjesne samouprave, Grada Zagreba, medija i građana.

Pin It on Pinterest

Share This