Metoda društveno korisnog učenja – prvi blok edukacije (Rabac, 18. i 19. svibnja 2018.)

U Rapcu je 18. i 19. svibnja 2018. održan prvi dvodnevni blok edukacije o metodi društveno korisnog učenja (DKU) i načinima njene primjene. U edukaciji su sudjelovali profesori s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu te predstavnici udruga izravno uključenih u projekt. Putem javnog poziva, na koji se prijavilo 39 udruga, izabrano je 20 udruga koje sudjeluju u projektu. Predstavnici 10 najmotiviranijih udruga sudjeluju u edukaciji o društveno korisnom učenju.

Pin It on Pinterest

Share This