Četvrti blok edukacije Škole za održivi razvoj 2021. (16. i 17. rujna 2021.)

U sklopu projekta „SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost“ 16. i 17. rujna 2021. godine održan je četvrti blok edukacije Škole za održivi razvoj 2021. u Šibeniku. 25 sudionika predstavnika partnera na projektu upoznalo se sa strateškim predviđanjem, socijalnim poduzetništvom, socijalnim inovacijama i načinima organiziranja zajednice.

Pin It on Pinterest

Share This