Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

Projektom se željelo osnažiti utjecaj civilnog sektora na planiranje i provedbu održivog ruralnog razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt su provele sljedeće organizacije civilnog društva: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice kao nositelj projekta te partneri, Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR) SMART i Milieukontakt International.  Projekt je proveden kroz razdoblje od 25 mjeseci, od 1. ožujka 2011. do 31. ožujka 2013.

Kroz projekt su provedene četiri skupine aktivnosti:

 1. umrežavanje na razini EU-a;
 2. umrežavanje i zagovaranje na razini nacionalne politike;
 3. izgradnja kapaciteta
 4. aktivnosti usmjerene na izravnu pomoć.

     U okviru projekta su organizirane i provedene
    sljedeće aktivnosti:

    • pripremljen je letak o projektu
    • aktivnosti u pilot području na sjeverozapadu Hrvatske na osnivanju nove lokalne akcijske grupe prema pristupu EU ruralnom razvoju LEADER.
     Održana su četiri trening bloka (od početka projekta u ožujku 2011. ukupno sedam) na kojima je sudjelovalo 30-ak polaznika iz 12 jedinica lokalne samouprave, iz sva tri sektora te su napravljeni daljnji koraci na osnivanju LAG-a Izvor , koji je registriran 10. kolovoza 2012. Također se radilo na izradi elemenata strategije razvoja područja LAG-a.
    • održan javni skup “Novi LAG – nove mogućnosti ruralnog razvoja” (Varaždinske Toplice, 13. listopada 2011.) u cilju informiranja stanovnika s područja budućeg LAG-a Izvor o ruralnom razvoju i pristupu LEADER, predstavljanja budućeg lokalnog razvojnog partnerstva, upoznavanja s LAG-ovima u susjedstvu te poticanja javnosti s područja budućeg LAG-a na aktivno sudjelovanje u kreiranju budućnosti svoga kraja
    • u prosincu 2011. organizirano je petodnevno studijsko putovanje u Belgiju i Nizozemsku za članove HMRR-a i LAG-ova početkom prosinca, na kojem je sudjelovalo 14 predstavnika HMRR i LAG-ova.
    • održan javni skup “Novo razvojno partnerstvo – LAG Izvor” (Ludbreg, 8. studeni 2012.) na kojem je predstavljeno novo razvojno partnerstvo LAG Izvor te mogućnost sudjelovanja lokalne zajednice u radu LAG-a. Sudjelovalo je stanovnika 70-ak iz svih 12 gradova i općina, a održan je i mali sajam lokalnih proizoda.
    • održane dvije radionice o izradi “izvještaja iz sjene” o provedbi programa IPARD u Hrvatskoj (Zagreb, studeni 2011. i 2012.). Obje radionice o praćenju provedbe IPARD-a održane su pod vodstvom Suzanne Bakker iz Nizozemske. Na radionicama je sudjelovalo 20 polaznika – predstavnika lokalnih akcijskih grupe (LAG-ova) i udruga koje se bave ruralnim razvojem
    • održana jednodnevna radionica (Zagreb, studeni 2012.) o osnovnim koracima analize politika i izrade izvještaja iz sjene za 20 predstavnika udruga koje se bave održivim razvojem, energetskom učinkovitošću, volontiranjem i sl. pod vodstvom Suzanne Bakker
    • održan je cijeli niz sastanaka s različitim dionicima kako bi se razmijenila mišljenja i iskustva, informirala šira javnost, ali i utjecalo na politiku ruralnog razvoja. Tako su održani sastanci članova Hrvatske mreže za ruralni razvoj-HMRR, čiji je ODRAZ jedan od osnivača, ali i s drugim organizacijama te Ministarstvom poljoprivrede.
    • surađivalo se i s europskim mrežama koje se bave ruralnim razvojem (PREPARE, ELARD), ali i s organizacijama iz regije, kako bismo im prenijeli hrvatsko iskustvo.
    • u okviru projekta izrađene su dvije publikacije
     • Kako do boljih javnih politika? Doprinos civilnog sektora
     • IPARD jučer/danas/sutra-Izvještaj iz sjene o provedbi programa IPARD u Hrvatskoj 2010.-2012.

    Financijska potpora: IPA 2008, Europska komisija; udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge Vlade RH

     

    Pin It on Pinterest

    Share This