Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama

Projektom smo željeli istražiti i predložiti načine za veću sigurnost pješaka i biciklista u prometu.

Obilježje urbanih sredina i današnjeg svijeta je da trebamo, želimo i možemo biti u pokretu cijeli dan te kao rezultat toga u urbanim sredinama imamo veliki automobila koji prometuju. S povećanjem važnosti nemotoriziranog prometa te sve većim brojem pješaka i biciklista na prometnicama, kao izazov se nameće planiranje nemotoriziranog prometa unutar prometnog sustava. Ovim projektom želimo istražiti na koji način stvoriti sigurnije rute za nemotorizirani promet te iz trenutno najranjivijih sudionika u prometu stvoriti jednako važne korisnike prometnog sustava.

Prvi je dio projekta bio sažet u istraživanju i modeliranju, a drugi dio u edukativno-promotivnim aktivnostima za sve dionike (donositelji odluka, stručnjaci, građanstvo) i prijedlozima za promjenom nacionalnih propisa i smjernica, kako bi se stvorili prostorno-prometni preduvjeti za jednakovrijedan razvoj nemotoriziranog prometa.

_OPĆI CILJ PROJEKTA

Pridonijeti poboljšanju uvjeta i poveĆanju sigurnosti u prometu za sve sudionike, s naglaskom na nemotorizirani promet i najranjivije sudionike u prometu.

_SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 1. Izraditi prijedlog smjernica za promjenu nacionalnih propisa za sigurno odvijanje nemotoriziranog prometaa.
  1.1. Terenskim istraživanjem kvantificirati postojeće probleme sudjelovanja u prometu za nemotorizirani promet
  1.2. Izmjeriti udio pješaka i biciklista u prometnom sustavu te stvoriti jasnu sliku o udjelu nemotoriziranog prometa
  1.3. Na primjeru jednog velikog (Zagreb) i jednog srednjeg grada modeliranjem prikazati načine na koji se postojeći sigurnosni problemi mogu riješiti
  1.4. Uključiti stručnjake iz različitih područja u prostorno-prometno planiranje
  1.5. Osvijestiti i pridobiti donositelje odluka da doprinesu rješavanju problematike sigurnosti u prometu
 2. Kroz edukaciju razviti kompetencije studenata, članova partnerskog tima i volontera udruga koje sudjeluju u projektu o novim konceptima prostorno-prometnog planiranja u urbanim sredinama koji su sigurniji i povoljniji za ljude i okoliš
  2.1. Informirati i educirati građanstvo te povećati broj pješaka i biciklista


_AKTIVNOSTI

ISTRAŽIVANJE I MODELIRANJE
Temeljem provedenih terenskih istraživanja izraditi prijedlog smjernica za promjenu nacionalnih propisa za sigurnost  nemotoriziranog prometa.

1. Istraživanje i mapiranje sigurnih ruta za pješake i bicikliste te izrada metodologije poboljšanja sigurnosti prometa za nemotorizirani promet

 • Anketiranje ponašanja sudionika u prometu koje će se provesti u svim županijskim središtima (21 grad)
 • Obrada podataka MUP-a o prometnim nesrećama u RH

2. Izrada smjernica i prijedloga promjena nacionalnih propisa za sigurnost nemotoriziranog prometa

 • Predlaganje smjernica korištenjem primjera dobrih praksi iz Švicarske kroz zajedničku suradnju Fakulteta prometnih znanosti i Pro Velo Švicarska

EDUKATIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
Kroz edukaciju o novim konceptima prostorno-prometnog planiranja u urbanim sredinama razviti kompetencije studenata, članova partnerskog tima i volontera udruga koje sudjeluju u projektu.

3. Edukativne aktivnosti i stručni skupovi

 • Interdisciplinarne radionice za studente  zagrebačkih fakulteta (Fakultet prometnih znanosti, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta, Arhitektonski fakultet i Građevinski fakultet) o planiranju održive mobilnosti u gradovima s naglaskom na sigurnost u prometu
 • Tri stručna skupa o sigurnosti u prometu

4. Studijska posjeta Švicarskoj

 • Učenje iz prakse za prometne stručnjake i predstavnike relevantnih fakulteta, ministarstava, javnih ustanova i organizacija civilnog društva

5. Primjena naprednih tehnologija pri modeliranju

 • Modeliranjem prikazati načine na koji se mogu riješiti postojeći sigurnosni problemi na primjeru velikog i srednjeg grada u RH (Zagreb i Slavonski Brod)
 • Predstavljanje 4-5 modela rješavanja prostorno-prometne problematike donositeljima odluka i javnosti

6. Edukativne radionice za volontere i mlade stručnjake o planiranju održive mobilnosti u gradovima s naglaskom na planiranje biciklističkog prometa i sigurnosti

7. Promidžba i vidljivost

 • Rad s medijima, informiranje javnosti

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Švicarsko-hrvatski program suradnje – Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Udruga “Sindikat biciklista”, Pro Velo Švicarska

Vrijeme provedbe: 1. travanj 2019. – 30. studeni 2020.
Vrijednost projekta: 1.445.149,36 HRK

Fotografija: Nenad Martić: Trči, hodaj, pedaliraj (foto natječaj “Kretanje mojim gradom”, 2016.)

Letak projekta

#SigurnoNaVlastitiPogon

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ODRAZ-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pin It on Pinterest

Share This