Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

Cilj projekta je potaknuti susrete građana s predstavnicima mjesne samouprave i gradske uprave te uspostaviti stalnu praksu dijaloga o mobilnosti.

Projekt je usmjeren na razgovore s građanima o mobilnosti i potrebnim poboljšanjima u prometu u lokalnoj zajednici. Građani će imati priliku informirati predstavnike gradskog Sektora za promet, Službe za mjesnu samoupravu, gradskih četvrti te mjesnih odbora o problemima i poželjnim poboljšanjima u području mobilnosti. Bit će pozvani i predstavnici Prometne policije, ZET-a, i dr.

Uspostavljanje partnerskih odnosa, prakse ranog informiranja građana te provođenje konzultacija s javnosti iznimno su učinkovite mjere kod upravljanja prometom i mobilnošću, budući da povećavaju kvalitetu provedenih rješenja te umanjuju negativne posljedice i troškove prijedloga o kojima javnost nije na vrijeme i dovoljno upoznata.

Informiranjem građana, organiziranjem javnih skupova i obukom želimo povećati sudjelovanje građana i ojačati njihove kapaciteti za konstruktivno sudjelovanje u postupku savjetovanja o mobilnosti u gradu.

GLAVNE AKTIVNOSTI

 1. Javna okupljanja i izrada okvira za savjetovanje kroz dijalog između građana i gradskih ureda, gradskih četvrti i mjesnih odbora
  • definiranje procedura suradnje s gradskim uredima
  • 5 sastanaka o mobilnosti s građanima u 10 mjesnih odbora
  • 4 javne rasprave o određenim pitanjima mobilnosti
 2. Jačanje kapaciteta
  • 5 radionica za građane i zaposlenike grada radi poboljšanja njihovih kapaciteta za transparentno i održivo upravljanje javnim dobrima
  • jednom tjedno dostupne savjetodavne usluge građanima u "Domu održive mobilnosti"
  • poboljšanja mobilnosti - dogovorena rješenja u prometu i mobilnosti postaju dio malih komunalnih akcija četvrti i mjesnih odbora te plana aktivnosti gradskog ureda zaduženog za promet
  • informiranje javnosti putem medija, web stranica i društvenih mreža
  • organiziranje foto natječaja "Kretanje mojim gradom" te izrada kratkog filma o uspjesima dijaloga s građanima

OČEKIVANI REZULTATI

 • uspostavljanje prakse kontinuiranog dijaloga između građana, mjesnih odbora, gradskih četvrti i gradskih ureda
 • 5 održanih sastanaka s građanima - uključenje građana u planiranje za poboljšanje lokalnih mogućnosti kretanja u njihovim zajednicama
 • 200 raspravljenih prijedloga za prometna poboljšanja - 50 lokalno dogovorenih poboljšanja integrirano u gradske planove
 • 5 održanih radionica za građane - građani i zainteresirani dionici stekli znanje i vještine za dijalog s izabranom mjesnom i gradskom samoupravom
 • pruženo 100-tinjak savjeta građanima o pitanjima mobilnosti u "Domu održive mobilnosti"
 • 4 organizirane javne rasprave i 10 medijskih nastupa - šira javnost informirana o aktivnostima projekta i sudjelovanju u upravljanju prometnim rješenjima

#mobilnostZG

interaktivnakarta-banner

U okviru projekta Sindikat biciklista je izradio interaktivnu kartu putem koje građani mogu prijaviti probleme vezane uz cjelokupnu prometnu infrastrukturu i javni prijevoz na području grada Zagreba i njegovih rubnih dijelova.

Zagrepčani, sudjelujte i vi u popunjavanju karte informacijama, prijavite probleme na koje svakodnevno nailazite dok se krećete gradom ili komentirajte prijave drugih. Vaše će se prijave obraditi i proslijediti nadležnoj službi u Gradu Zagrebu > http://sindikatbiciklista.hr/interaktivna-karta/

 

Koordinator projekta: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga "Sindikat biciklista" i Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Trajanje projekta:
24 mjeseca (10. studeni 2015. - 10. studeni 2017.)

Financijska podrška: Ovaj projekt financira EU  / IPA 2012 - Izgradnja lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima. Udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge VRH.

Letak projekta