Imaju li građani što za reći?

Imaju li građani što za reći?

Sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini, REZULTATI ISTRAŽIVANJA.     U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima...

Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

U ovoj su publikaciji predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o statusu i ulozi žena u BiH, njihovom utjecaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja, provedenog tijekom 2015. u okviru projekta "Žene i održivi...

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

U okviru projekta "Mladi i javne politike" pripremili smo priručnik u kojem su predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o praksi sudjelovanja organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini....

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Vlada RH usvojila je u travnju 2011. Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj, u cilju provođenja Strategije održivog razvoja. Proces izrade akcijskog plana vodila je Lidija Pavić-Rogošić, koja je osmislila i metodologiju plana. Nositelj izrade...

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

ODRAZ je proveo istraživanje o procjeni kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj, čiji je naručitelj bio TACSO ured u Hrvatskoj. Svrha procjene bila je pridonijeti razvoju lokalne filantropije, a posebno razvoju zaklada lokalne zajednice kao...

Pin It on Pinterest