Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja – Priručnik za provedbu pristupa LEADER u Hrvatskoj

Svrha priručnika je potaknuti i ohrabriti srodna nastojanja u ruralnim područjima te pružiti primjere dobre prakse iz Hrvatske.

Priručnik je nastao suradnjom dvaju međunarodnih projekata ruralnog razvoja u okviru kojih su se formirala prva lokalna partnerstva u Hrvatskoj-LAG-ovi te su izrađeni strateški planovi održivog razvoja ruralnog područja:
  • “Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije”, koji su provodile Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR i Centar za organiziranje zajednice Srednja Moravska iz Češke
  • “Održiva budućnost ruralnih područja Hrvatske”, koji je provodio ODRAZ – Održivi razvoj zajednice u partnerstvu s Milieukontakt-om, domaćim i inozemnim organizacijama

Svrha priručnika je potaknuti i ohrabriti srodna nastojanja u ruralnim područjima te pružiti primjere dobre prakse iz Hrvatske.

U prvom dijelu priručnika su rasvijetljeni pojmovi koji su važni za razumijevanje ruralnog razvoja – okvir za provedbu ruralnog razvoja u Hrvatskoj i EU, LEADER, održivi razvoj te važnost sudjelovanja javnosti u procesima izgradnje LAG-a i izrade strateškog plana održivog razvoja područja.

U drugom dijelu je prikazan proces iniciranja i građenja lokalnog razvojnog partnerstva – LAG-a. Treći dio opisuje proces izrade strateškog plana održivog razvoja za područje LAG-a, dok su u četvrtom dijelu dane upute za pisanje projekata.

U priručniku su prikazani procesi stvaranja i jačanja ruralnih partnerstava koji su se odvijali na pilot-područjima u Gorskom kotaru i na prigorsko-zagorskom području.

Izdavači:

  • Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR
  • ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Godina izdanja: 2010.

Pin It on Pinterest

Share This