Stavovi i praksa građana i tvrtki o filantropiji – rezultati nacionalnog istraživanja

 Istraživanje je provedeno u sklopu projekta “Povjerenje u lokalnu filantropiju”. ODRAZ je bio zadužen za obradu podataka i pisanje izvještaja. Cilj istraživanja je bio prikupiti podatke o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Republici Hrvatskoj odnosno o visini sredstava koja građani i poslovni sektor izdvajaju u općekorisne svrhe, o razlozima i motivima za davanje te o trendovimadavanja.


Rezultati istraživanja predstavljaju praksu i stavove ispitanih građana i dijela poslovnog sektora o filantropiji na nacionalnoj razini. Rezultati će pomoći u boljem razumijevanju korisnosti filantropije za razvoj zajednice te planiranju daljnjih aktivnosti na jačanju filantropije.

Nacionalno istraživanje provedeno je od lipnja do srpnja 2016. godine. Radilo se o terenskom istraživanju koje je provela tvrtka Hendal d.o.o. iz Zagreba. Anketiranje se provodilo na adresi ispitanika gdje su anketari unosili odgovore na pitanja iz upitnika.

Korištena su dva upitnika koje je izradila Trag fondacija iz Srbije, koja je slično istraživanje provela krajem 2012. godine. Upitnike smo sadržajno prilagodili našim uvjetima te smo dodali neka pitanja kako bismo dobili uvid u posebnosti filantropskih aktivnosti u Hrvatskoj. ODRAZ je bio zadužen za obradu podataka i pisanje izvještaja.

Izdavač
Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
Osijek, travanj 2017.

Priredile
Marina Dimić Vugec i Lidija Pavić-Rogošić / ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Suradnice
Julijana Mladenovska-Tešija, Zaklada Slagalica
Iva Paska, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Više o projektu “Povjerenje u lokalnu filantropiju”

Pin It on Pinterest

Share This