Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice

Ovaj smo Priručnik pripremili u želji da vlastita saznanja i iskustva podijelimo s onima koji educiraju građane o njihovim pravima i obvezama, mogućnostima i načinima njihova djelovanja u svojim zajednicama. Razvitak ovisi upravo o vama!

Priručnik je podijeljen u dvije glavne cjeline: teorijski uvod o radu sa zajednicama i sudjelovanju javnosti te vježbe za rad na radionicama s objašnjenim procesom deliberacije.

Smatrali smo da ovakav izbor pruža dovoljno informacija za sve koji započinju svoje aktivnosti u zajednici.

Priručnik je, prije svega, namijenjen trenerima koji podučavaju članove udruga, neformalnih inicijativa, zainteresirane građane i ostale o djelovanju u vlastitim zajednicama. Osim njih vjerujemo da će u nekim svojim djelovima biti koristan i voditeljima projekata, voditeljima mjesnih odbora i ostalim pokretačkim snagama – pojedincima i skupinama u zajednici.

Temeljno pitanje na koje ovaj Priručnik želi ponuditi odgovor je kako na primjenjiv način pomoći i olakšati građanima da se aktivno uključe u djelovanje lokalnih zajednica. To je pitanje ključno za funkcioniranje demokracije danas. S obzirom da riječ “zajednica” ima široko značenje, važno je naglasiti da pod izrazom “zajednica” u ovom kontekstu mislimo na aktivnosti i oblike organiziranja stanovnika određenog područja koji dobrovoljno rade za njenu dobrobit bilo kroz formalne ili neformalne inicijative.

Važno je naglasiti da je ovo prvi materijal ovakve vrste u Hrvatskoj i da mu je želja pružiti što više primjera i načina kako pokretati zajednice na djelovanje, građane ohrabriti da se uključuju u procese i programe razvoja, a istraživače potaknuti na daljnji rad u ovom, vrlo važnom području za budućnost demokracije u Hrvatskoj.

Upravo je poticanje i razvijanje aktivnosti u zajednici, u cilju njena oživljavanja i uravnoteženog razvoja, poboljšanja kvalitete života i gospodarske situacije, a koje mogu provoditi civilne inicijative i udruge uz partnerski odnos s lokalnim vlastima, način na koji radi ODRAZ.

Izdavač: ODRAZ, 2001.

Pin It on Pinterest

Share This