Priručnik “Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice”

Priručnik je pripremljen u okviru projekta “Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara”. Materijal je pripremila Lidija Pavić-Rogošić, a izdavač priručnika je Lokalna agencija PINS.


Sadržaj priručnika:

  • Što je projekt?
  • Projektni ciklus
  • Upravljanje projektnim ciklusom (izrada projekta putem pristupa logičke matrice, analiza dionika, analiza kapaciteta organizacije, analiza problema, analiza ciljeva i dr.)
  • Faza planiranja (definiranje elemenata projekta, ciljevi, rezultati, aktivnosti, projektna logika, logička matrica, logika intervencije, pretpostavke)
  • Izrada detaljnog proračuna
  • Ukratko o praćenju i vrednovanju

ODRAZ je bio jedan od partnera u provedbi projekta YES koji obuhvaća motiviranje mladih za edukaciju i podizanje razine znanja i vještina, koje zahtjeva tržište rada. Uloga ODRAZ-a u provedbi projekta bila je pružanje edukacije i tehničke pomoći u pripremi projekata za EU fondove.

Izdavač: Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. u suradnji s ODRAZ-om, 2012.

Pin It on Pinterest

Share This