Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u Republici Hrvatskoj

Pregled stanja i prepreka koje moramo premostiti na putu prema održivom razvoju.

 

 ODRAZ je u siječnju 2002. izradio dokument “Pregled i ocjena napretka u provedbi Agende 21 u Hrvatskoj”, koji je financirao UNDP uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, a za potrebe Rio+10 – UN sastanka na vrhu u Johannesburgu.

Cilj ovog izvještaja je bilo procijeniti kako su principi održivog razvoja i dobrog upravljanja iz Agende 21 provedeni u praksi u Hrvatskoj. U dokumentu su tako obrađene različite teme, od stanja okoliša, okvira za soci-ekonomski razvoj, obrazovanje, uloga različitih sektora i dionika u društvu itd.

Nacrt dokumenta bio je raspravljen na radionici u siječnju 2002, koju je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Na radionici su sudjelovali predstavnici nekoliko ministarstava, fakulteta, instituta, udruga te stručnjaci za pojedina područja. Nakon uvažavanja dobijenih primjedbi, tekst je preveden i na engleski jezik.

UNDP je dokument tiskao na oba jezika.

Izdavač: ODRAZ, 2002.

Pin It on Pinterest

Share This