Politike održive mobilnosti: pregled globalnih i europskih inicijativa za veću održivost

Stručni rad “Politike održive mobilnosti: pregled globalnih i europskih inicijativa za veću održivost” pripremljen je tijekom provedbe projekta “SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost.” Rad daje pregled politika i mjera u području održive (urbane) mobilnosti UN-a i EU-a i predstavlja osnovne karakteristike planova održive urbane mobilnosti.

Također daje osvrt na mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) koji okuplja organizacije civilnog društva i koji u mnogočemu ukazuju na potrebne mjere i naznačuje smjer u kojem bi se trebao razvijati prometni sustav i mobilnost građana za postizanje zelene tranzicije i unaprjeđenje kvalitete života građana te kako bi se zemlje članice EU-a, jedinice lokalne samouprave, prijevoznici i lokalne zajednice što bolje prilagodili novim trendovima i obavezama.

I dok je u urbanim sredinama mobilnost odnosno njena održivost splet ekonomskih i okolišnih pitanja uz prisutnost socijalnog konteksta, u ruralnim sredinama ona je prvenstveno socijalno pitanje koje mora osigurati lokalnom stanovništvu mobilnost na pristupačan, priuštiv i održiv način. Pregledom politika ovaj će rad prikazati u kojoj mjeri EU drži planove održive urbane mobilnosti prikladnim rješenjem za potrebe pojedinca, zajednice i okoliša. Rad upućuje na potrebu prilagodbe zakonodavstva, financijskih i tehničkih mjera u Hrvatskoj novonastalim okolnostima.

Autori stručnog rada:

  • Goran Lampelj
    ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
  • Lidija Pavić-Rogošić
    ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Rad je dostupan OVDJE

Više o projektu pročitajte na SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost ODRAZ-a.

Pin It on Pinterest

Share This