Paulo Freire “Pedagogija obespravljenih”

Paulo Freire jedan je od vodećih svjetskih edukatora koji predlaže sustav obrazovanja u kojem učenik kritički preispituje, razmišlja i sam donosi zaključke o brojnim pitanjima rada i života, kulture, vjere, znanja. Njegova knjiga “Pedagogija obespravljenih”,  koja je prvi puta objavljena 1970. godine, smatra se obveznom literaturom za sve koji obrazovanje povezuju sa socijalnim promjenama i ˝klasikom u sferi odgoja i obrazovanja˝. ODRAZ je 2002. godine ovo vrijedno djelo preveo na hrvatski jezik.

Riječ urednice

U našoj udruzi zaključili smo da postoji velika potreba za publikacijama na hrvatskom jeziku koje se bave obrazovanjem podučavatelja i suvremenim pristupima u odgoju i obrazovanju odraslih.

Izbor je pao na Freireovu knjigu Pedagogija obespravljenih. Pedagozi, treneri, studenti i svi oni koji se bave obrazovanjem odraslih trebali bi se upoznati sa sadržajem knjige koja je odavno zadobila status “klasika” u sferi odgoja i obrazovanja.

Paulo Freire je jedan od vodećih svjetskih edukatora koji je svojim kontroverznim pristupom opismenjavanju potaknuo u zemljama Trećega svijeta razvoj socijalne i političke svijesti siromašnih. On smatra kako vladajućim sustavima odgovara da su ljudi pasivni, a ne aktivni sudionici društva. Zato predlaže sustav koji oslobađa učenika tj. obrazovanje u kojem učenik kritički preispituje, razmišlja i sam donosi zaključke o brojnim pitanjima rada i života, kulture, vjere, znanja.

Nadamo se da će ova knjiga biti i vama izazov te poticaj za razmišljanje o drugačijim načinima učenja i prenošenja znanja u našoj zemlji.

Pin It on Pinterest

Share This