Odrazi se znanjem – Društveno korisno učenje u praksi

Priručnik “Odrazi se znanjem – društveno korisno učenje u praksi” pripremljen je tijekom provedbe projekta “Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu”: Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica. Projekt je osmišljen s idejom poticanja i podrške suradnji visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva (OCD-a) primjenom metode društveno korisnog učenja (DKU-a) i izravnim uključivanjem studenata u rad udruga za razvoj zajednice i opće dobro.

 

U aktivnosti projekta su bili uključeni studenti i nastavnici dva fakulteta (Ekonomski i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) koji su provodili metodu društveno korisnog učenja u devet kolegija. U projekt je bilo uključeno i 20 zagrebačkih udruga.

Tijekom projekta proveden je modularni trening-program za nastavnike s fakulteta te predstavnike udruga. Proveden je i niz edukativnih radionica za studente. Ukupno je 40 studenata bilo aktivno angažirano u udrugama, gdje su uz podršku mentora, timski radili na konkretnim zadacima unaprjeđenja vidljivosti i boljeg upravljanja. Ovaj smo priručnik pripremili kako bismo predstavili naše iskustvo u provedbi te metode i olakšali onima koji se spremaju provesti DKU.

Priručnik je namijenjen sveučilišnim nastavnicima koji metodu društveno korisnog učenja uključuju u svoje predmete i organizacijama civilnoga društva s kojima surađuju.

Priručnik sadrži:

  • kratki opis društveno korisnog učenja
  • opis pripreme i provedbe metode DKU-a tijekom projekta
  • osvrt nastavnika, predstavnika udruga i studenata na provedbu metode DKU-a
  • sažetak naučenog tijekom provedbe projekta
  • obrasce osmišljene za kvalitetniju provedbu i praćenje procesa DKU-a.

Pin It on Pinterest

Share This