Novi globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

U Hrvatskoj je gotovo sasvim nezapaženo prošla konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održana u New Yorku 25. rujna 2015., na kojoj je usvojen novi Program globalnog razvoja za 2030. (Agenda 2030). Kako ODRAZ prati i komentira nova usmjerenja na razini javnih politika na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini, odlučili smo prirediti publikaciju na hrvatskom jeziku, u kojoj smo ukratko opisali nove globalne ciljeve održivog razvoja te predstavili nalaze s našeg skupa tijekom kojeg su sudionici imali priliku upoznati se i razmotriti te ciljeve.

 

Misao vodilja milenijskih ciljeva bila je zajednička borba protiv siromaštva te je u tom cilju potaknuto provođenje promjena na različitim područjima. Postignut je određeni napredak, ali potrebno je nastaviti zajedničko zalaganje. Novi razvojni ciljevi proširuju djelokrug na područje promjene klime i održive potrošnje, naglašavaju vrijednost inovativnosti te važnost mira ipravde za sve.

Globalni razvojni ciljevi su univerzalni i moraju biti primjenjivi u svim zemljama i zajednicama, od strane svih ljudi. U njihovoj provedbi treba uzeti u obzir specifične prilike, uvjete imogućnosti na različitim dijelovima planeta. Treba prepoznati prioritetna područja djelovanja i sagledati vlastite mogućnosti pružanja doprinosa održivom razvoju diljem planeta. Na taj način postajemo dijelom globalnog partnerstva koje je ključno za realizaciju ciljeva.

Od 2000. do danas ODRAZ – Održivi razvoj zajednice zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Promovira načela održivog razvoja,educira dionike iz različitih dijelova Hrvatske i iz svih sektora o mogućnostima njihove praktične primjene, potiče na okupljanje i zajedničko djelovanje u promišljanju i provedbi održivog razvoja u svojim zajednicama. Prati i komentira nova usmjerenja na razini javnih politika naglobalnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Prati i istražuje promjene u društvu. O tome izvještava suradnike, korisnike i širu javnost.

Obilježavanje 15 godina ODRAZ-ova zalaganja za održivi razvoj koncem 2015. godine u Zagrebu bilo je dobar povod za okupljanje, informiranje i promišljanje o novim globalnim ciljevima održivog razvoja usvojenim na samitu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Izdavač: ODRAZ, 2015.

Pin It on Pinterest

Share This