Nacionalna podrška izradi planova održive urbane mobilnosti

Priručnik “Nacionalna podrška izradi planova održive urbane mobilnosti” pripremljen je tijekom provedbe projekta “CLIMASUM – Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti”. Priručnik stavlja naglasak na nacionalnu podršku izradi i provedbi SUMP-ova na primjeru Slovenije i Hrvatske.

Ovaj priručnik donosi pregled sadašnjeg stanja nacionalnog okvira podrške razvoju i provedbi planova održive urbane mobilnosti u Republici Sloveniji, smjernice za uspostavu nacionalnog okvira u Republici Hrvatskoj, osvrt na zakonodavni okvir, mogućnosti financiranja, primjere dobre prakse u implementaciji SUMP-ova te preporuke za učinkovitu provedbu praćenja i vrednovanja planiranja i planova održive urbane mobilnosti u obje države.

Sadržaj ovog priručnika može poslužiti za učinkovitije planiranje usmjereno na ciljeve i učinkovitu provedbu mjera, uz bolju međusektorsku suradnju na svim razinama te vrednovanje horizontalne i vertikalne usklađenosti strateških planova (nacionalno – lokalno) u prometno-prostornom planiranju.

Svrha ovog priručnika je prikaz okvira za učinkovitije i održivo prometno planiranje te prijenos znanja i iskustva planiranja i provedbe SUMP-ova u Sloveniji za djelotvorniji proces i razvoj
kapaciteta u Hrvatskoj.

Namijenjen je dionicima javne uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini koji donose odluke o izradi i provedbi SUMP-ova, predstavnicima civilnog društva koji sudjeluju u prijenosu znanja i izgradnji kapaciteta za učinkovito uključivanje u procese planiranja, akademskoj zajednici koja educira mlade stručnjake, doprinosi razvoju kvalitetnih politika i koja može zagovarati uvođenje boljih praksi planiranja održive urbane mobilnosti te predstavnicima privatnog sektora koji podržavaju gradove u izradi i provedbi planova i mjera održive urbane mobilnosti.

Izdavač: ODRAZ, rujan 2023.

Pin It on Pinterest

Share This