IPARD jučer/danas/sutra-Izvještaj iz sjene o provedbi programa IPARD u Hrvatskoj 2010.-2012.

Izvještaj o provedbi pretpristupnog programa IPARD u razdoblju između 2010.-2012., pripremljen je u okviru projekta “Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj” koji je ODRAZ zajedno s partnerima provodio između ožujka 2011. i ožujka 2013. Izrada izvještaja jedan je od alata za jačanje kapaciteta dionika ruralnog razvoja.

Ciljevi izrade izvještaja IPARD jučer / danas / sutra su bili:

  • osvijetliti i analizirati provedbu programa IPARD u Hrvatskoj, prvenstveno s gledišta korisnika mjera potpora te predložiti poboljšanja koja mogu pridonijeti programiranju i provedbi nacionalnog programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.
  • ohrabriti predstavnike ruralnih zajednica, u prvom redu organizacije civilnog društva i lokalna razvojna partnerstva u ruralnim područjima, na aktivan doprinos kreiranju, praćenju, analizi i ocjeni javnih politika čija provedba utječe na razvoj njihovog kraja i kvalitetu života u njemu
  • pokazati tijelima državne uprave da je prikupljanje komentara i prijedloga različitih dionika koji se bave određenim područjem ili na koje utječe provedba određene politike, put do kvalitetnije javne politike koja odgovara potrebama zajednice.

Svrha Izvještaja je i informiranje o IPARD-u i njegovoj provedbi, s obzirom da je opća razina znanja o programu IPARD niska i ograničena na mali broj stručnjaka, korisnika i konzultanata koji su bili u izravnoj vezi s njegovim programiranjem ili provedbom.

Suizdavači:
Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR i ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, 2013.

Pin It on Pinterest

Share This