Imaju li građani što za reći?

Sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini, REZULTATI ISTRAŽIVANJA.

 

 

U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini. Cilj istraživanja bio je ispitati praksu savjetovanja u postupcima izrade i praćenju provedbe planova, programa i drugih akata; percepciju organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave o suradnji te dati preporuke za poboljšanje procesa.

Uključili smo pet područja i devet jedinica lokalne samouprave: grad Zagreb, grad Zaprešić i općinu Brdovec (Zagrebačka županija), grad Dubrovnik i općinu Vela Luka (Dubrovačko-neretvanska županija), grad Čakovec i općinu Sv. Martin na Muri (Međimurska županija) te gradove Knin i Drniš (Šibensko-kninska županija).

Partneri su bili: EOL Čakovec, Europski dom Dubrovnik, ZvoniMir Knin te Z.O.V. Zaprešić, a istraživanje je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Izdavač: ODRAZ, 2012.

Pin It on Pinterest

Share This