Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.: izvještaj za 2016. i 2017.

ODRAZ-ov tim priredio je hrvatski prijevod Izvještaja o Globalnim ciljevima održivog razvoja u kojoj su sažeto prikazani UN-ovi Izvještaji o napretku u ostvarivanju Globalnih ciljeva za 2016. i 2017., objedinjujući tako prve dvije godine provedbe Programa za održivi razvoj 2030.

Izvještaji o Globalnim ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals) za 2016. i 2017. prvi statistički pokazuju gdje se svijet nalazi na početku našeg kolektivnog putovanja prema 2030. godini. Izvještaj analizira odabrane pokazatelje kako bi se istaknuli kritični nedostaci i izazovi koji još nisu savladani.Iz priloženih podataka vidljivo je da je ostvaren napredak na području ljudskih prava i suradnje na međunarodnoj razini. S druge strane, zabrinjava činjenica da se okolišna sigurnost društva smanjuje, pogotovo u području pristupačnosti pitkoj vodi i prijetnji koje nam mogu donijeti klimatske promjene.

U hrvatskom prijevodu napretka u ostvarivanju Globalnih ciljeva održivog razvoja, koji je ODRAZ priredio, sažeto su prikazani izvještaji iz 2016. i 2017. godine, objedinjujući tako prve dvije godine provedbe Programa za održivi razvoj 2030.

Od osnutka 2000. do danas ODRAZ – Održivi razvoj zajednice zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Podržavajući Globalne ciljeve održivog razvoja, ODRAZ je odmah nakon što ih je UN usvojio u rujnu 2015. objavio publikaciju s kratkim prikazom tih ciljeva, kako bismo informirali građane i zainteresirane dionike u Hrvatskoj o dogovorenom programu za razvoj na svjetskoj razini do 2030. Od tada smo tiskali još dva izdanja publikacije koja je dostupna u elektroničkom obliku na www.odraz.hr. Priprema ovog izvještaja dodatan je korak ODRAZ-ovom doprinosu u promoviranju načela održivog razvoja.

Pin It on Pinterest

Share This