Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Vlada RH usvojila je u travnju 2011. Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj, u cilju provođenja Strategije održivog razvoja. Proces izrade akcijskog plana vodila je Lidija Pavić-Rogošić, koja je osmislila i metodologiju plana. Nositelj izrade je bilo Ministarstvo zaštite okoliša u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

 Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak nastao je kroz participativni višedionički proces u kojem su sudjelovali i predstavnici organizacija civilnog društva.

On je instrument provedbe Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj:30/09) i promicanja održivog razvitka u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju.

Izdavač: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011.

Pin It on Pinterest

Share This