Mediteranska kamena kuća

Mediteranska kamena kuća

Tehnike obnove i gradnje kamene kuće / Korištenje u skladu s okolišem (energija, otpad, sanitarije) Tehnike gradnje i obnove Ovaj priručnik može biti osnovna uputa onome koji želi popraviti staru seosku kamenu kućicu ili sagraditi novu na...

Imaju li građani što za reći?

Imaju li građani što za reći?

Sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini, REZULTATI ISTRAŽIVANJA.     U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima...

Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

U ovoj su publikaciji predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o statusu i ulozi žena u BiH, njihovom utjecaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja, provedenog tijekom 2015. u okviru projekta "Žene i održivi...

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

U okviru projekta "Mladi i javne politike" pripremili smo priručnik u kojem su predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o praksi sudjelovanja organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini....

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Vlada RH usvojila je u travnju 2011. Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj, u cilju provođenja Strategije održivog razvoja. Proces izrade akcijskog plana vodila je Lidija Pavić-Rogošić, koja je osmislila i metodologiju plana. Nositelj izrade...

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

ODRAZ je proveo istraživanje o procjeni kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj, čiji je naručitelj bio TACSO ured u Hrvatskoj. Svrha procjene bila je pridonijeti razvoju lokalne filantropije, a posebno razvoju zaklada lokalne zajednice kao...

Pin It on Pinterest