Naša zajednica naša odgovornost

Drugo izmijenjeno izdanje ODRAZ-ovog priručnika za uspješno organiziranje lokalne zajednice.

Nakon više od 15 godina od prvog izdanja, ovaj priručnik ostaje nužan začin pri pokretanju i vođenju procesa na najnižoj, ali možda i najvažnijoj razini: u lokalnim zajednicama u kojima ljudi žive i koje izravno utječu na kvalitetu njihovih života.

Ova publikacija sadrži gotovo sve što je neophodno znati kako bi se uspješno organizirao DOBAR život u DOBROJ zajednici.

 Osim što pred čitatelje prostire osnovne pojmove, tehnike rada i uputstva kako pokrenuti i postići poželjne promjene u lokalnim ili interesnim zajednicama (učenje kroz akciju, organiziranje zajednice, sudjelovanje javnosti, analiza problema u zajednici, procjena potreba, partnerstvo, javno dogovaranje, rad s medijima, praćenje i vrednovanje aktivnosti u zajednici, anketiranje, strategijsklo planiranje), ona je i vrlo dobra “mišancija” suvremenih svjetskih koncepata o radu u zajednici te znanja i iskustava (potkrijepljeno primjerima iz prakse) koje su stjecali aktivisti i organizacije koje su zajednice stvarali, mijenjali i unapređivali kod nas.

PRIRUČNIK JE NAMIJENJEN aktivistima u zajednici koji žele ostvariti promjenu putem društvene akcije, civilnim inicijativama i organizacijama, zaposlenicima u lokalnim samoupravama, socijalnim radnicima i svima onima koji na lokalnoj razini promoviraju važnost društvenih veza, kako bi se u zajednicama mogao, u ozračju prihvaćanja različitosti, postići dogovor među dionicima o smjeru razvoja.

Vesna Kesić, publicistkinja

Izdavač: ODRAZ, II. izmijenjeno izdanje, 2021.

Ova publikacija tiskana je uz potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje – Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj. Program sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u publikaciji isključiva su odgovornost ODRAZ-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Pin It on Pinterest

Share This