UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti

[U PROVEDBI] Kroz projekt UrbanSTEM povećat će se kapaciteti organizacija civilnog društva i multiplicirati broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge, te unaprijediti međusektorsku suradnju organizacija civilnoga društva i akademskih institucija. U kontekstu pametnog rasta i neadekvatnog pristupa planiranju gradova budućnosti, želi se doprinijeti inovativnom pristupu kombinirajući interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju s ciljem povećanja kvaliteta zajednica u kojima živimo i interesu mladih za znanstveni pristup planiranju.

Vrijeme provedbe: 12. svibanj 2021. – 11. svibanj 2023.

Ukupna vrijednost projekta:1.878.790,17 kuna

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi projekta:

  1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
  2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
  3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima

Elementi projekta:

  1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a
  2. Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju
  3. Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a
  4. Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Ana Tešija, ana.tesija@door.hr

#UrbanSTEM

Pin It on Pinterest

Share This