UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti

Projektom Urban STEM ojačani su kapaciteti organizacija civilnog društva, povećan je broj aktivnosti popularizacije STEM-a koje provode udruge te unaprijeđena međusektorska suradnja organizacija civilnoga društva i akademskih institucija. U kontekstu pametnog rasta i neadekvatnog pristupa planiranju gradova budućnosti, željelo se doprinijeti inovativnom pristupu kombinirajući interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju s ciljem povećanja kvaliteta zajednica u kojima živimo i interesu mladih za znanstveni pristup planiranju.

Vrijeme provedbe: 12. svibanj 2021. – 11. svibnja 2023.

Ukupna vrijednost projekta:1.878.790,17 kuna

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi projekta bili su:

 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima

Elementi projekta

(1) Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a

 • Studijsko putovanje u Graz
 • Sudjelovanje na šest inozemnih seminara / kongresa / konferencija za jačanje soft vještina
 • Izrađeno šest izvještaja s inozemnih seminara / kongresa / konferencija koji su prezentirani RH javnosti i primijenjeni na radionicama s mladima
 • Izrađen priručnik temeljem Treninga trenera

(2) Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju

 • Adaptiran prostor s ciljem interakcije s građanima kroz aktivnosti organizacijei postavljanje sadržaja kao trajnog postava prostora
 • Uređen i postavljen trajni postav u prostoru DOOR-a
 • Izrađen promotivni video za trajni postav
 • Postavljen LED panel s informacijama o projektu

(3) Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a

 • tri dvodnevne radionice na temu upoznavanja s vodikovim tehnologijama
 • nabavljena oprema za labaratorij na usluzi mladima u sklopu FSB-a (bicikli na vodik, kompresor i STEM setovi s pripadajućim osjetnicima)
 • 12 dvodnevnih javnih predstavljanja STEM bicikala za javnost kao inovativnog postava
 • 10 jednodnevnih radionica (za mlade, studente, članove OCD-a) u sklopu STEMLaba za razvoj znanosti i tehnologije u području prometnih znanosti
 • 10 dvodnevnih radionica za studente /mlade stručnjake u sklopu STEMLab pristup planiranju urbane mobilnosti
 • nabavljena oprema na usluzi mladima u sklopu FPZ-a
 • dva ciklusa četverodnevnih radionica za studente pet fakulteta na temu STEM interdisciplinarnog pristupa razvoju urbane mobilnosti
 • izrađeno 10 modela javnih prostora
 • dva predstavljanja javnosti u suradnji s JLRS
 • STEM terenska radionica identifikacije rizika cestovne mreže
 • izrađena jedna prezentacija terenske radionice za građane
 • Ljetna škola STEM pristupa gradovima budućnosti
 • Dani otvorenih vrata – predstavljanje rezultata Ljetne škole uz sudjelovanje javnosti

  (4) Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja

  • 10 gostujućih predavanja na suradničkim akademskim institucijama/fakultetima
  • 10 posjeta / radionica Budi i ti STEM student
  • pet posjeta / radionica Budi i ti STEM student u osnovnim školama
  • osam radionica / posjeta Hackathon (2 vrtića, 3 srednje škole i 3 osnovne škole)
  • četiri radionice STEM u zajednici u kvartu

  Promidžba i vidljivost

  • diseminacija projekta na šest konferencija uz prezentaciju rezultata radionica
  • diseminacija na četiri događanja mreže CIVINET
  • panel rasprava i završna konferencija

  ODRAZ-ova uloga u projektu

  • Sudjelovanje u projektnim aktivnostima (radionice, mentorske edukacije, inozemne konferencije i seminari, ljetna škola, studijsko putovanje)
  • Organizacija studijske posjete Grazu za članove projektnog tima
  • Provedba dva ciklusa četverodnevnih radionica za studente pet fakulteta na temu STEM interdisciplinarnog pristupa razvoju urbane mobilnosti
  • Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja za dva vrtića, tri osnovne i tri srednje škole u Zagrebu
  • Dva gostujuća predavanja na suradničkim akademskim institucijama / fakultetima
  • Diseminacija projekta na četiri događanja mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

  Kontakt osoba: Matija Eppert, matija.eppert@door.hr

  #UrbanSTEM

  Pin It on Pinterest

  Share This