Urban M – Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz “zajedničke prostore stvaranja” (maker spaces), osmišljenih kao mjesto okupljanja ljudi različitih znanja i kompetencija, čijom se suradnjom dolazi do novih ideja i inovativnih proizvoda.

Projekt podupire kreatore politika i lokalne gradske dionike u dijeljenju dobrih praksi stvaranja održivih kolaborativnih inovacijskih infrastruktura (maker spaces).

Jedan od ključnih ciljeva Projekta je učenje iz uspješnih primjera koji se već primjenjuju unutar partnerskih institucija i gradova/regija (Birmingham, Bratislava, Lazio, Lisabon, Kranj, San Sebastian, Vilnius i Zagreb).


   _OPĆI CILJ PROJEKTA

   Cilj ovog projekta je postizanje bolje podrške i razvijanje inovacijske infrastrukture – zajedničkih prostora stvaranja. Navedene prostore opisuje se kao mjesta u kojima ljudi različitih disciplina rade zajedno na izradi prototipova i proizvodnji novih proizvoda i usluga. Primjeri uključuju Fab Labs, Living Labs, Open Innovation Centers i Cross-Sector inkubatore. Projektom se žele osvijestiti izazovi i problemi, kao npr. nepovezani ekosustavi i loše upravljanje, izazovi poslovnih / financijskih modela te doprinijeti njihovom većem razvoju i utjecaju.

   Osim što će se učiti iz primjera dobre prakse postojećih zajedničkih prostora stvaranja i kolaborativne izrade prototipova novih proizvoda ili usluga, također se želi utjecati na javne politike i programe u gradovima / regijama partnera i praćenje učinaka. Partneri su identificirali tri specifične razvojne teme u odnosu na zajedničke prostore stvaranja:

   1. suradnička inkubacija;
   2. ulaganje u suradnju za istraživanje i razvoj;
   3. komercijalizacija suradničke inovacije.

   Gradovi / regije koji dijele sličan interes zajednički rade na poboljšanjima kroz interaktivni proces razmjene iskustava, recenzije stručnjaka i izradu akcijskog plana za poboljšanje stanja za razvoj “maker spaces”. Svaki partner je definirao koji instrument politike će razvijati u prvoj fazi projekta te koji će ostvariti aktivnostima definiranim u akcijskom planu, koji će se pratiti i provoditi u drugoj fazi.

   _OČEKIVANI REZULTATI

   Očekivane promjene u društvu po završetku projekta su: povećanje iznosa financiranja iz ESIF-a za inovativnu suradnju; povećanje broja poduzeća koji koriste kolaborativne prostore stvaranja; veća integracija inovacijske infrastrukture, definirani indikatori za mjerenje utjecaja javnih politika te osiguravanje održivosti.

   Glavni rezultati projekta bit će identificiranje 24 primjera dobre prakse; organiziranje 14 studijskih posjeta; osam partnerskih radionica za definiranje konkretnih postignuća; osam okupljenih lokalnih skupina dionika; osam akcijskih planova gradova / regije.

   Trajanje: 2017. – 2021.

   Ukupna vrijednost projekta: 1.831.204,00 eura

   Financiranje: Program Interreg Europe

   Nositelj: Gradsko sveučilište Birminghama (Birmingham City University-BCU)

   Partneri: Grad Lisabon; Grad Birmingham; Grad Zagreb; Ekonomska razvojna agencija Fomento San Sebastian; Regija Lazio; Grad Bratislava; Grad Vilnius; Poslovni potporni centar d.o.o iz Kranja

   * ODRAZ u ovom projektu sudjeluje kao suradnik Grada Zagreba.

   ODRAZ je zadužen za izradu nacrta Akcijskog plana za razvoj zajedničkih prostora stvaranja (maker spaces) uz savjetovanje s relevantnim dionicima; okupljanje “makera” i ostalih zainteresiranih dionika najmanje dva puta tijekom godine; sudjelovanje na sastancima partnera i sl. ODRAZ je inicirao pilot projekt lokalnog prostora zajedničkog stvaranja za sve zainteresirane “makere” u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, koji je Interreg Europe odobrio. U Muzeju će se organizirati niz radionica, uglavnom namijenjenih mladima.

   Više informacija o projektu na interregeurope.eu

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Pin It on Pinterest

   Share This