Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji

[U PROVEDBI] Projektom će se unaprijediti kvaliteta postojeće stručne prakse obaveznog dijela preddiplomskog studija Grafičke tehnologije u sklopu kolegija “Završni rad i stručna praksa” i ojačati kompetencije nastavnog osoblja za razvoj modela učenja kroz rad. Studentima će biti omogućeno stjecanje vrijednog radnog iskustva i praktičnih vještina, što će doprinijeti povećanju njihove zapošljivosti, a u skladu s potrebama tržišta rada, društvenog i gospodarskog razvoja..

Stručna praksa na Grafičkom fakultetu obavezan je dio tijekom preddiplomskog studija u sklopu kolegija “Završni rad i stručna praksa”. Postojeći sustav je zastario, ne pruža adekvatnu podršku studentima i ne odgovara potrebama tržišta rada.

Projektom će se omogućiti povezivanje s tvrtkama, formiranje digitalne web platforme za praksu, definiranje potreba tržišta rada, ustrojavanje Centra za upravljanje karijerom te opremanje laboratorija. Osim toga, zadovoljit će se osnovna potreba za proširenjem mogućnosti po pitanju izbora područja u kojima se praksa može odrađivati – područje grafičkog dizajna, izdavaštva i nakladništva, ambalaže, računalne grafike, digitalnog dizajna, modeliranja, 3D tehnologija, interaktivnih tehnologija itd. Također, izradit će se novi Pravilnik Grafičkog fakulteta (GF) kojim se uređuje praktična nastava.


CILJEVI PROJEKTA

 1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad
 2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obaveznog dijela studijskog programa

Prilagodbom sustava stručne prakse očekuje se bolja pripremljenost za zahtjeve budućih poslodavaca, povećanje zapošljivosti studenata te bolja reputacija fakulteta.


CILJNE SKUPINE

 • nastavno (13) i nenastavno osoblje (2) Grafičkog fakulteta te nastavno osoblje Visokog učilišta Algebra (3) i Sveučilišta Sjever (2)
 • 60 studenata preddiplomskog studija Grafičke tehnologije


AKTIVNOSTI PROJEKTA

(1) Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeći preddiplomski studij u sklopu kolegija “Završni rad i stručna praksa”

 • Izrađeni ishodi učenja i postupci za vrednovanje stečenih ishoda učenja za dio stručne prakse u  sklopu preddiplomskog programa Grafičke tehnologije
 • Razvijen i unaprjeđen sustav mentorstva i stručne prakse u sklopu preddiplomskog programa Grafičke tehnologije
 • Provedena edukacija mentora o uspješnim modelima i prijenos znanja
 • Opremljeni laboratoriji / vježbaonice
 • Izrađen novi Pravilnik Grafičkog fakulteta i tri priručnika
 • Provedena anketiranja poslodavaca i studenata
 • Evaluirana praksa

(2) Provedba stručne prakse na Grafičkom fakultetu tijekom preddiplomskog studija u sklopu kolegija “Završni rad i stručna praksa”

 • Unaprijeđen rad Centra za upravljanje karijerom na Grafičkom fakultetu
 • Opremljen Centar za upravljanje karijerom na Grafičkom fakultetu
 • Izrađena web platforma / aplikacija
 • Organizirana konferencija o stručnoj praksi
 • Organizirana i provedena stručna praksa za min. 60 studenata
 • Održano šest predavanja za studente o upravljanju karijerom; održani Dani karijera (tri događanja na kojima sudjeluje oko 300 osoba)
 • Organizirano i provedeno pet tematskih edukacija godišnje s poslodavcima na kojima sudjeluje oko 600 osoba

(V.) Promidžba i vidljivost

 • Provedba promotivne kampanje projekta
 • Dvije diseminacijske radionice
 • Izrađeni promotivni materijali
 • Uspostavljena web stranica projekta
 • Izrada informativnih plakata

(PM) Upravljanje projektom i administracija

ODRAZ će u projektu raditi na unapređenju stručne prakse kroz izradu ishoda učenja i postupaka za vrednovanje te na anketiranju poslodavaca o ciljevima i provedbi stručne prakse.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ukupna vrijednost projekta: 3.447.040,78 kn
Vrijeme provedbe: ožujak 2020. – ožujak 2023.
Financiranje: Europski socijalni fond – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju
Nositelj: Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Partneri: Visoko učilište Algebra, Sveučilište Sjever, ODRAZ, Četiri FILM d.o.o., Topomatika d.o.o.,  Life Potential

Slika: Unsplash

Pin It on Pinterest

Share This