Uključiva digitalizacija u EU (INDEU)

[U PROVEDBI] Projekt ima za cilj prikupiti mišljenja i preporuke građana o politici digitalne transformacije EU-a koja „ne ostavlja nikoga iza sebe”. Transnacionalno partnerstvo sedam organizacija civilnog društva iz zemalja istočne i zapadne Europe istražit će javno mnijenje u procesu sudjelovanja odozdo prema gore u šest zemalja – Španjolskoj, Njemačkoj, Belgiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj – odabranih na temelju njihove povijesne, ekonomske i digitalne raznolikosti.

Dok je nekoliko ključnih dijelova zakonodavstva napredovalo unutar EU-a (Zakon o digitalnim tržištima, Zakon o digitalnim uslugama, revidirana Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, Uredba o tržištima kripto-imovine), digitalni jaz i dalje utječe na određene skupine i pogoršan je brzom digitalizacijom europskih društava. Podaci o intersekcijskom digitalnom jazu ukazuju na to da postoji još mnogo toga što treba učiniti kako bi se premostio ovaj društveni, ekonomski i politički jaz.

Kako bi potaknuo bolje razumijevanje percepcije građana o digitalnim politikama u Europi, INDEU će provesti jednogodišnji crowdsourcing proces kako bi prikupio mišljenja građana o temi digitalne transformacije. Građani će biti pozvani da identificiraju probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu u vezi s nedostatkom digitalne uključenosti i predlože konkretna rješenja donositeljima politika za smanjenje digitalnog jaza.

Cilj je također podići svijest o politikama i ambicijama digitalne transformacije na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te dodatno unaprijediti zajednicu dionika (OCD, građani, donositelji odluka, akademici i mediji) koji obuhvaćaju digitalne i političke inovacije u EU-u. Projekt će proizvesti konkretne preporuke donositeljima odluka na svim razinama o politici digitalne transformacije s posebnim naglaskom na uključivanje ranjivih skupina.

Nositelj projekta: The European Citizen Action Service (ECAS)

Partneri: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, ProInfo (Bugarska), Democracy International (Njemačka), Science For You – SciFY (Grčka), Romanian Center for European Policies (Rumunjska), Fundación Cibervoluntarios (Španjolska)

Vrijeme provedbe: 1. lipnja 2024. – 31. svibnja 2026.

Ukupan iznos financiranja: 43.035,00 EUR

Kontakt osoba za više informacija: Elizabet Gašparov, elizabet@odraz.hr

#inkluzivnost #digitalizacija #crowdsourcing

.

.

.

Ovaj projekt financira European Citizen Action Service (ECAS) u okviru projekta EURECA 2024. Projekt sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su isključivo stavovi samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili ECAS-a. Ni Europska unija ni ECAS ne mogu biti odgovorni za njih.

Pin It on Pinterest

Share This