SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

Cilj projekta SUSTINEO bio je pridonijeti održivom razvoju na lokalnoj razini jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja, stvaranjem zagovaračke mreže koja sustavno djeluje u zagovaranju i provedbi održivog razvoja, istraživanjem područja bitnih za sustavnu provedbu održivog razvoja u Hrvatskoj i davanjem smjernica za kvalitetnije oblikovanje javnih politika vezanih uz održivi razvoj. 

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

  Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

  Sufinanciranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada (85% iz proračuna EU + 15% iz državnog proračuna).

  Vrijednost projekta: 3.473.996,69 HRK / 461.078.60 EUR

  Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

  CILJEVI I POKAZATELJI

  (1) Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže

  (2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva

  • Anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
  • Šest fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
  • Šest dubinskih polu-strukturiranih intervjua s političkim i tehničkim razinama donositelja odluka

  (3) Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene

  • Tri znanstvena istraživanja
   1. Upravljanje održivim razvojem u RH
   2. Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova
   3. Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu

  Temeljem provedenih istraživanja napisani su znanstveni i stručni članci

  (4) Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

  Smjernice za razvoj javnih politika za:
  1. bolje upravljanje održivim razvojem
  2. uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja
  3. održivo i participativno planiranje prostora
  4. jačanje lokalnog razvoja vođenog zajednicom
  5. razvoj ekosustava socijalnih inovacija
  6. razvoj socijalnog poduzetništva

  (5) Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija 

  • Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

  (6) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

  Kontakt osoba za više informacija: Elizabet Gašparov, elizabet@odraz.hr

  #Sustineo #ZaOdrživost

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost ODRAZ-a.

   

  Pin It on Pinterest

  Share This