SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

[U PROVEDBI] Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te napraviti analizu javnih politika povezanih s održivim razvojem.

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

  Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

  Sufinanciranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada (85% iz proračuna EU + 15% iz državnog proračuna).

  Vrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

  Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr 

  Ciljne skupine

  Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije

  CILJEVI I AKTIVNOSTI

  (1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

  • Škola za lokalni održivi razvoj – pet modularnih dvodnevnih trening-blokova
  • Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja
  • Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH
  • Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

  (2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

  • Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva
   • Jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
   • Pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
  • Tri znanstvena istraživanja:
   • “Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana
   • “Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa
   • “Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.
  • Temeljem provedenih istraživanja bit će napisana četiri znanstvena i dva stručna članka
  • Gojko Bežovan – Što znači pojam governance i kako ga treba prevoditi?
  • Smjernice za razvoj javnih politika za:
   • bolje upravljanje održivim razvojem;
   • uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;
   • održivo i participativno planiranje prostora;
   • jačanje lokalno razvoja vođenog zajednicom;
   • razvoj ekosustava socijalnih inovacija;
   • razvoj socijalnog poduzetništva
  • Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

  (3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

  • Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj
  • Završna konferencija
  • Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri
  • Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.

  Kontakt osoba za više informacija: Elizabet Gašparov, elizabet@odraz.hr

  #Sustineo #ZaOdrživost 

  Pin It on Pinterest

  Share This