SPINE – pametne inicijative u javnom prijevozu za klimatski neutralne gradove u Europi

[U PROVEDBI] Projekt SPINE jedan je od najvećih projekata Europske komisije koji je započeo s provedbom 1. siječnja 2023. Projekt se financira u okviru Programa Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost te je odobreno 14,6 milijuna eura.
Ovim projektom Europa kreće prema inicijativama pametnog javnog prijevoza za klimatski neutralne gradove. Projektni partneri iz Hrvatske uključeni u konzorcij su ODRAZ i Grad Šibenik.

Koordinator projekta je INLECOM, a upravljat će konzorcijem od 39 partnera koji će sljedeće četiri godine raditi zajedno na ubrzanju napretka prema klimatskoj neutralnosti jačanjem sustava javnog prijevoza kroz pametnu integraciju s novim uslugama mobilnosti, shemama dijeljenja, aktivnim načinima prijevoza i mikromobilnošću.

 

   

   

  Partneri konzorcija iz 16 zemalja čine multidisciplinarni tim koji osigurava sveobuhvatan pristup izazovima, opsegu rada, očekivanom učinku i uspješnoj realizaciji projekta. Projektni partneri iz Hrvatske uključeni u konzorcij su ODRAZ i Grad Šibenik.

  SPINE usvaja pristup design thinkinga (metoda za praktično i kreativno rješavanje problema) usmjeren na pravičnost, vodeći prema tranziciji učinkovitijeg, održivijeg, otpornijeg i inkluzivnijeg sustava javnog prijevoza.

  Razvijena je mreža “živih laboratorija” za suradnju (eng. living labs) kako bi se potaknula prenosivost cjelokupnog pristupa pri čemu se se primjenjuje međusketorski pogled na korisnike prometnog sustava. Osnovat će se četiri vodeća “živa labaratorija” u Antwerpenu, Bologni, Tallinu i Las Palmasu, a održat će se niz aktivnosti zajedničkog stvaranja u kojima će višestruki dionici biti aktivno uključeni u razvoj i demonstraciju učinkovite, replicirane i društveno prihvatljive inovativne mobilnosti, rješenja te unapređenja postojećeg stanja.

  Pristup SPINE uključuje stvaranje inovativne simulacije i alata za digitalno bratimljenje (eng. digital twinning), zajedno s otvorenim pristupom podacima i modelima ponašanja. Time će biti omogućena izrada scenarija koji kombiniraju različite intervencije u mobilnosti (privlačne i potisne mjere zajedno s poticajnim politikama) te provedbu onih najperspektivnijih. Modeli procjene utjecaja temeljeni na podacima poticat će bratimljenje, prenosivost i prilagodbu uspješnih rješenja četiri “živa labaratorija” u sedam pobratimljenih gradova: Barreiro, Valladolid, Zilina, Šibenik, Hrakleion, Gdynia i Rouen. SPINE postavlja visoko ambiciozan plan za sukreiranje i implementaciju 55 pametnih ekoloških rješenja za mobilnost.

  Vizija SPINE-a bit će ostvarena kroz šest izazovnih ciljeva:

  • Analizirati urbano/prigradsko/periurbano područje, fizičku i funkcionalnu strukturu, okoliš i javno vlasništvo, unutar kojeg funkcioniraju sustavi JAVNOG PRIJEVOZA, definirati inovativne strategije i nove pristupe značajnog utjecaja, dok se razvija novi integrirani okvir za olakšavanje, zajedničko stvaranje i zajedničko upravljanje inovativnim rješenjima mobilnosti koja će biti pristupačna, uključiva i otporna.
  • Postaviti, prototipirati, testirati, demonstrirati i ocijeniti inovativna rješenja mobilnosti, dopunjena i ojačana odgovarajućim strateškim mjerama, u četiri LL-a, angažiranjem lokalnih aktera da formuliraju zajednicu otvorenu i spremnu za suradnju koja će zajednički dolaziti do rješenja.
  • Definirati i implementirati digitalne alate koji će omogućiti implementaciju inovativnih rješenja mobilnosti, kroz integraciju JAVNOG PRIJEVOZA s novim uslugama mobilnosti (npr. digitalni blizanci (DT), modeli ponašanja, sustavi donošenja odluka vođeni podacima).
  • Implementirati, demonstrirati i ocijeniti inovativna rješenja mobilnosti i poslovne modele u šest pobratimljenih gradova, otkrivajući prilagodljivost i repliciranje rješenja uspješno demonstriranih u četiri LL-a.
  • Poticati širenje, prenosivost, replikaciju i povećanje inovativnih rješenja
  • Doprinijeti promjeni okvira europske prometne politike, posebno na lokalnoj i regionalnoj razini dokumentiranjem identificiranih rješenja te usklađivanjem rezultata s napretkom u planiranju prostora i mobilnosti, SUMP-ovima i SULP-ovima (Planovi održive urbane mobilnosti/logistike ).

  Očekuje se da će tijekom trajanja projekta postići povećanje javnog prijevoza za 30 % u modalnoj distribuciji motoriziranog prijevoza u gradovima “živog labaratorija” u usporedbi sa situacijom na početku projekta.

  Web stranica projekta je u izradi, gdje će se uskoro nalaziti detalji o ciljevima, aktivnostima, napretku i rezultatima projekta (www.spine-project.eu).

   

  #SPINE #ObzorEuropa #inovativnamobilnost #pametnijavniprijevot #klimatskineutralnigradovi #živilabaratoriji #livinglabs #bratimljenigradovi #aktivniprijevoz #mikromobilnost

  Pin It on Pinterest

  Share This