REAL RIS

[U PROVEDBI] Glavni cilj projekta REAL RIS je unaprijediti inovacijski potencijal povezan s urbanom mobilnošću u zemljama RIS-a. To će se postići putem edukacije, umrežavanja i aktivnog uključivanja svih relevantnih dionika, uključujući gradove, putem koncepta „trokuta znanja“.

U zemljama RIS-a postoji nedostatak znanja o inovacijama što otežava brzu energetsku i digitalnu tranziciju, ključne za razvoj sustava održive urbane mobilnosti i urbanih prostora pogodnih za život.

 

U zemljama RIS-a postoji nedostatak znanja o inovacijama što otežava brzu energetsku i digitalnu tranziciju, ključne za razvoj sustava održive urbane mobilnosti i urbanih prostora pogodnih za život.

REAL RIS uključuje tri važna područja putem koncepta „trokuta znanja“:

  • REAL RIS ACADEMY za sveučilišno osoblje i studente / potiče razvoj inovacijskih znanja u visokom obrazovanju za održivu mobilnost.
  • REAL RIS CITY usmjeren na gradove i općine / podržava lokalne samouprave u razvoju održivih inovacija u mobilnosti.
  • REAL RIS LJETNA ŠKOLA koja integrira ključne dionike u identifikaciji izazova i stvaranju rješenja kroz dugoročna partnerstva / mjesto za razmjenu znanja i suradnju u razvoju održivih rješenja.

Projekt REAL (eng. responsible, educated, agile, leading) RIS pruža sustavan pristup, nadograđujući postojeće koncepte kako bi se zadovoljile specifične potrebe ciljnih ekosustava.

ODRAZ-ove aktivnosti u projektu

  • Podrška REGEA-i u razvoju programa obuke s ciljem poticanja razvoja poduzetničkih i inovativnih kompetencija među studentima RIS-a.
  • Provedba REAL RIS akademije za sveučilišno osoblje i studente (u suradnji s REAGEA-om i Vefreshom)
  • Provedba REAL RIS ljetne škole (u suradnji s REGEA-om)

Web stranica projekta: https://regea.org/en/real-ris-responsible-educated-agile-leading-ris/

O Regionalnoj inovacijskoj shemi Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT RIS) saznajte više ovdje: https://eit.europa.eu/activities/eit-regional-innovation-scheme-ris-closing-innovation-divide-europe

Nositelj projekta: REGEA, Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Partneri: ODRAZ, Vefresh

Vrijeme provedbe: 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.
Ukupan iznos financiranja: 240.374,00 EUR

Fianciranje: EIT Urban Mobility, inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije

#RealRis

Pin It on Pinterest

Share This