Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice

Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ bio je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

_OPĆI CILJ PROJEKTA

Ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

_AKTIVNOSTI

 1. “Akademija održivog razvoja za nastavnike” – Jačanje stručnih kapaciteta nastavnika o održivom razvoju, volonterstvu, organiziranju zajednice, kroz pet modularnih dvodnevnih treninga
 2. Održivi razvoj u školi – aktivacija učenika i nastavnika
 3. Volonterstvo i lokalna suradnja u zajednici
 4. Edukativni materijali i dramske metode
 5. Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja

_CILJANA SKUPINA

Ciljana skupina projekta bili su srednjoškolski učenici, koji su iz škola iz četiri grada i okolice.

_CILJEVI PROJEKTA

1. Razviti kompetencije nastavnika i učenika te uključiti srednjoškolce u održivi razvoj lokalnih zajednica.

Partnerske organizacije ODRAZ, SMART, Volonterski centar Osijek i udruga MI provele su izobrazbu za nastavnike škola partnera u projektu te ostalih zainteresiranih škola iz Zagreba, Rijeke i okolice, Osijeka i Splita, kako bi stekli kompetencije (znanja, vještine i stavove) o održivom razvoju i načinima aktivnog uključivanja učenika u aktivnosti škole i život lokalne zajednice. Učenike iz škola iz četiri grada educirali smo o načelima održivog razvoja i vrijednostima demokracije i participacije te o volonterstvu u zajednici. Pomogli smo im u organiziranju aktivnosti u školi ili zajednici.

Također smo poticali kritičko razmišljanje putem debata, interaktivnih radionica, rada u manjim skupinama, dramskim metodama i sl.

2. Osnažiti partnerstvo udruga, škola i lokalne zajednice za aktivno uključivanje i volontiranje srednjoškolaca u društvenim aktivnostima temeljem načela održivog razvoja te podići svijest javnosti o održivom razvoju.

Udruge i škole, partneri u projektu, osmislili su aktivnosti kako bi se osnažilo partnerstvo udruga i škola te uključenost u život zajednice, kako bi se aktivnosti provodile i u budućnosti, nakon završetka projekta. Razvijeni su edukativni paketi, koje mogu koristiti uključene škole, ali i nastavnici u drugim školama. Uključivanjem drugih udruga, omogućeno je širenje suradnje u budućnosti.

_REZULTATI PROJEKTA

 • Osmišljeno i provedeno osam izobrazbi za održivi razvoj i volonterstvo
 • Ukupno sudjelovao 841 učenik
 • Osmišljen i proveden Susret učenika s interaktivnim radom i učenjima o primjerima dobre prakse u kojem su sudjelovala 32 učenika
 • 30 srednjoškolskih nastavnika iz Rijeke i okolice, Zagreba, Splita i Osijeka je sudjelovalo u modularnom programu izobrazbe.
 • Održano je pet dvodnevnih trening-blokova Akademije održivog razvoja za nastavnike
 • Ukupno 15 događanja u školama
 • Provedene dvije panel rasprave
 • Provedeno 10 volonterskih akcija
 • Pripremljena Povelja o održivom razvoju
 • Izrađena 3 videa o volonterstvu

Nositelj projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga ˝MI˝ – Split, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Trajanje projekta: 29. lipnja 2019. – 28. lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.438.238,51 Kn

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Financiranje:  Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 1.294.414,66 Kn. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ODRAZ-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pin It on Pinterest

Share This