Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice

Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

_OPĆI CILJ PROJEKTA

Ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

_AKTIVNOSTI

  1. “Akademija održivog razvoja za nastavnike” – Jačanje stručnih kapaciteta nastavnika o održivom razvoju, volonterstvu, organiziranju zajednice, kroz pet modularnih dvodnevnih treninga
  2. Održivi razvoj u školi – aktivacija učenika i nastavnika
  3. Volonterstvo i lokalna suradnja u zajednici
  4. Edukativni materijali i dramske metode
  5. Podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja

_CILJANA SKUPINA

Ciljana skupina projekta su srednjoškolski učenici, koji su iz škola iz četiri grada i okolice. Ukupno će:

  • 320 učenika biti uključeno u edukacije
  • 80 učenika direktno uključeno u organizaciju aktivnosti (debate, dramske radionice, video)
  • 80 učenika uključeno u provedbu aktivnosti u zajednici/događanja
  • 20 učenika iz škola iz četiri područja sudjelovat će na Susretu učenika i studijskoj posjeti

_CILJEVI PROJEKTA

1. Razviti kompetencije nastavnika i učenika te uključiti srednjoškolce u održivi razvoj lokalnih zajednica.

Partnerske organizacije ODRAZ, SMART, Volonterski centar Osijek i udruga MI provest će izobrazbu za nastavnike škola partnera u projektu te ostalih zainteresiranih škola iz Zagreba, Rijeke i okolice, Osijeka i Splita, kako bi stekli kompetencije (znanja, vještine i stavove) o održivom razvoju i načinima aktivnog uključivanja učenika u aktivnosti škole i život lokalne zajednice. Učenike iz škola iz četiri grada educirat ćemo o načelima održivog razvoja i vrijednostima demokracije i participacije te o volonterstvu u zajednici. Pomoći ćemo im u organiziranju aktivnosti u školi ili zajednici.

Također ćemo poticati kritičko razmišljanje putem debata, interaktivnih radionica, rada u manjim skupinama, dramskim metodama i sl.

2. Osnažiti partnerstvo udruga, škola i lokalne zajednice za aktivno uključivanje i volontiranje srednjoškolaca u društvenim aktivnostima temeljem načela održivog razvoja te podići svijest javnosti o održivom razvoju.

Udruge i škole, partneri u projektu, definirat će načine te osmisliti aktivnosti kako bi se osnažilo partnerstvo udruga i škola te uključenost u život zajednice, kako bi se aktivnosti provodile i u budućnosti, nakon završetka projekta. Razvit će se edukativni paketi, koje će moći koristiti uključene škole, ali i nastavnici u drugim školama. Uključivanjem i drugih udruga, omogućit će se i širenje suradnje u budućnosti.

Nositelj projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga ˝MI˝ – Split, Volonterski centar Osijek, I. gimnazija Osijek, Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Trajanje projekta: 29. lipnja 2019. – 28. lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.438.238,51 Kn

Financiranje:  Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 1.294.414,66 Kn. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ODRAZ-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pin It on Pinterest

Share This