Participativno upravljanje prirodnim resursima

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Opći cilj projekta bio je pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.Specifični cilj projekta...

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u pet slavonskih županija kako bi što kvalitetnije odgovorili na uočene probleme na lokalnoj razini putem promocije i podrške inovativnih oblika lokalnih filantropskih...

Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

U sklopu projekta 'PIIP Forum' odnosno Forum za projektno-intervencijsko-implementacijsko partnerstvo, članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i drugi zainteresirani dionici razvijali su projektne ideje i sklapali projektna...

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe povezala je 10 organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa ruralnih dionika.Ciljevi projekta bili su:...

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Svrha edukacije bila je povećati kapacitet za lokalni održivi razvoj u nekoliko gradova i općina okupljenih u LAG-u Una te gradova Knina i Drniša i okolnih općina, koji se nalaze na području posebne državne skrbiPutem stjecanja novih znanja i...

Mladi i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Mladi i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Mladi iz Bosne i Hercegovine su putem interaktivnih radionica i prijenosa dobre prakse iz Hrvatske bili upoznati s inovativnim načinima zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo te metodama korištenja stečenih znanja i vještina za održiviji razvoj...

Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Projektom smo željeli doprinijeti osnaživanju uloge i većem uključivanju žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.Zahvaljujući institucionalnoj podršci: ODRAZ redovito facilitira rad Mreže za lokalni razvoj čiji...

Pin It on Pinterest