Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

Provedbom projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" željeli smo informiranjem građana, organiziranjem javnih skupova i obukom povećati sudjelovanje građana i ojačati njihove kapacitete za konstruktivno sudjelovanje u postupku savjetovanja o...

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Opći cilj projekta bio je pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.Specifični cilj projekta...

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u pet slavonskih županija kako bi što kvalitetnije odgovorili na uočene probleme na lokalnoj razini putem promocije i podrške inovativnih oblika lokalnih filantropskih...

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe povezala je 10 organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa ruralnih dionika.Ciljevi projekta bili su:...

Pin It on Pinterest