Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Projektom smo željeli doprinijeti osnaživanju uloge i većem uključivanju žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.Zahvaljujući institucionalnoj podršci: ODRAZ redovito facilitira rad Mreže za lokalni razvoj čiji...

Aktivni građani za Zagreb

Aktivni građani za Zagreb

Cilj projekta bio je upoznati dionike lokalnog razvoja u Zagrebu o dobrim pristupima lokalnom razvoju, kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Samo informirani i educirani predstavnici lokalne zajednice podstaknut će i ubrzati procese lokalnog okupljanja,...

Mladi i javne politike

Mladi i javne politike

Projekt "Mladi i javne politike" ODRAZ je provodio u suradnji s partnerskom organizacijom Centar za promociju civilnogdruštva (CPCD) iz Sarajeva. Provođenjem projekta željeli smo potaknuti aktivno uključivanje mladih iz BiH u procese odlučivanja u...

Kapacitet za razvoj

Kapacitet za razvoj

Cilj projekta bio je jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ Zagreb). ODRAZ je kao član LPZ-a bio jedan od partnera u projektu. ODRAZ je bio aktivno uključen u provedbu aktivnosti:osmislili smo logo LPZ-a, priredili...

Okolišne dozvole

Okolišne dozvole

Razvoj vještina provođenja procesa sudjelovanja javnosti u procesu izdavanja IPPC dozvola (okolišnih dozvola).Provođenje procesa sudjelovanja javnosti u procesu izdavanja IPPC dozvola (Integrated pollution prevention control ili okolišnih dozvola) je...

Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

Projektom se željelo osnažiti utjecaj civilnog sektora na planiranje i provedbu održivog ruralnog razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt su provele sljedeće organizacije civilnog društva: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice kao...

JobCollege SAVA

JobCollege SAVA

Projekt "JobCollege Sava" doprinjeo je rješavanju problema nezaposlenosti mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih u suradnji civilnog i javnog sektora na području LAG Sava provedbom Klubova za zapošljavanje i organizacijom obrazovanja s posebnim...

Pin It on Pinterest