Održivi razvoj društva kreće od mladih

Projektom se nastoji povećati uloga organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

_OPĆI CILJ PROJEKTA

 • Povećati razinu i opseg informiranosti građana, posebice odgojno-obrazovnih djelatnika i mladih, o konceptu održivog razvoja te potaknuti mlade na djelovanje i iniciranje djelovanja usmjerenog ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.
 • Pridonijeti razvoju održivog društva na svim razinama i u svim segmentima

_SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 1. Povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja -> kroz suradnju s partnerskim školama, udruge ODRAZ i Life Potential će prenijeti svoja znanja i vještine nastavnicima partnerskih i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola te učenicima.
 2. Osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti održivom razvoju -> kroz aktivnosti volontiranja i organizaciju panel rasprava za širu javnost željeli bismo doprijeti i do drugih dionika društva, informirati ih o održivom razvoju i potaknuti na provedbu njegovih načela.

_CILJANE SKUPINE

 • nastavnici Prve ekonomske škole, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i drugih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola
 • zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva
 • učenici Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkcij
 • roditelji i obitelji navedenih učenika
 • lokalna zajednica i šira javnost

_AKTIVNOSTI

 • Jačanje stručnih kapaciteta Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te ostalih zainteresiranih zagrebačkih srednjih škola i organizacija civilnog društva o održivom razvoju i organiziranju zajednice
 • Osnaživanje učenika Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju za održivi razvoj zajednice
 • Provedba učeničkih projekata održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednice
 • Podizanje javne svijesti o važnosti Globalnih ciljeva održivog razvoja i ulozi mladih u njihovom postizanju

_OČEKIVANI REZULTATI

 • 25 srednjoškolskih nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva s područja grada Zagreba educirano o održivom razvoju i organiziranju zajednice kroz pet dvodnevnih trening-blokova i tri studijske posjete primjerima dobre prakse
 • provedeno 16 radionica osnaživanja mladih za održivi razvoj zajednice u kojima je sudjelovalo 100 učenika
 • provedene 4 radionice na temu volontiranja i organizacije volontera za 10 profesora i zaposlenika partnerskih srednjih škola
 • provedene 4 volonterske akcije na temu održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici u koje je uključeno 100 učenika partnerskih srednjih škola;
 • održane 2 javne panel rasprave na temu održivog i osobnog razvoja u srednjoškolskoj nastavi te uključivanja srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 499,986.83 Kn. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta: Life Potential

Partneri: ODRAZ, Prva ekonomska škola Zagreb i Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Trajanje projekta: 29. lipnja 2018. – 28. lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 555,488.10 Kn

#MladiZnajuOdrživo

 

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Life Potentiala i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pin It on Pinterest

Share This