Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu

Projekt “Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu” Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućio je studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjecanje novih znanja i vještina za razvoj zajednice, uspostavom održivog programa društveno korisnog učenja i suradnje s OCD-ima i međufakultetske suradnje. Projekt je uključio studente i nastavnike s dva fakulteta te 20 udruga u kojima se provodila metoda društveno korisnog učenja na devet kolegija.

Kroz edukativne radionice, treninge i studentski rad na konkretnim zadacima uz mentorsku podršku u udrugama željela se unaprijediti promocija i upravljanje u udrugama te povećati društvena odgovornost i doprinos razvoju zajednice.

_ SVRHA PROJEKTA
 • podržati i potaknuti suradnju između dviju visokoobrazovnih institucija (Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu) i organizacija civilnog društva, prvenstveno udruga koje djeluju u zajednici, primjenom modela društveno korisnog učenja (DKU) i izravnim uključivanjem studenata i profesora u rad udruga;
 • studenti i profesori uključeni u projekt povećat će osjećaj društvene odgovornosti i predanost unaprjeđenju kvalitete života u zajednici i društvu.

_ OPĆI CILJ PROJEKTA

Omogućiti studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjecanje novih znanja i vještina za razvoj zajednice, uspostavom održivog programa društveno korisnog učenja i suradnje s OCD-ima i međufakultetske suradnje.

_ SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

(1) Osnažiti stručne kapacitete uključenih organizacija civilnog društva i sveučilišnih nastavnika s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu za primjenu metode društveno korisnog učenja

 • Edukacija profesora Ekonomskog i Grafičkog fakulteta i predstavnika udruga o DKU metodi i njenoj primjeni uz tri studijske posjete primjerima dobre prakse.

(2) Primjena metode društveno korisnog učenja na Ekonomskom i Grafičkom fakultetu u Zagrebu

 • Izrada dopune / modificiranja nastave za predmete u koje će biti uključena metoda DKU na dva fakulteta:
  Predmeti uključeni s EFZG: Marketing neprofitnih organizacija (ljetni semestar); Interaktivna marketinška komunikacija (ljetni semestar); Menadžment neprofitnih organizacija (zimski semestar); Internship (zimski semestar) i Istraživanje tržišta (zimski semestar).
  Predmeti uključeni s GFZG: Web dizajn 1 i 2 (ljetni i zimski semestar); Tisak i dizajn (ljetni semestar); Multimedijske komunikacije 1 i 2 (ljetni i zimski semestar)
 • Izrada planova uključivanja studenata u rad udruga;
 • Provedba metode društveno korisnog učenja u udrugama uz mentorsku podršku – 40 studenata uključeno u rad 20 udruga.
(3) Jačanje društvene odgovornosti sveučilišnih nastavnika i studenata na Ekonomskom i Grafičkom fakultetu u Zagrebu
 
 • Edukativne radionice za stjecanje dodatnih znanja i vještina za jačanje društvene odgovornosti i razvoj novih projekata (Digitalna komunikacija i oglašavanje; Načela održivog razvoja i Globalni ciljevi održivog razvoja; Međusektorska suradnja i dobro upravljanje; Od ideje do projekta)
 • Gostujuća predavanja na fakultetima o radu udruga uključenih u projekt.

_ CILJNE SKUPINE PROJEKTA

 • 40 studenata – studenti Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu;
 • 12 sveučilišnih nastavnika – nositelji i izvoditelji nastave 12 predmeta na dva fakulteta
 • 20 udruga – udruge koje djeluju u zajednici kao pružatelji usluga za opće dobro ili rade na projektima razvoja zajednice. Udruge izabrane putem javnog poziva pogledajte OVDJE.

_ REZULTATI

 • 10 profesora i 20 predstavnika udruga educirano o metodi DKU i načinima njene primjene te upoznato s primjerima dobre prakse uključivanja mladih u razvoj lokalne zajednice i pokretanja društveno poduzetničkih projekata
 • modificirano devet nastavnih planova za primjenu DKU metode za osam predmeta na dva fakulteta
 • izrađeno 20 planova za uključivanje studenata u rad 20 udruga; izrađen Plan pružanja mentorske podrške studentima te program za praćenje napretka studenata i kvalitetniju mentorsku podršku (Refleksivni on-line dnevnik)
 • 40 studenata uključeno u rad 20 udruga – 2.000 sati studentskog angažmana u udrugama; izrađeni ili unaprijeđeni marketinški planovi udruga; poboljšane upravljačke sposobnosti u udrugama; pruženo 170 sati mentorske podrške; kroz edukativne radionice “coachinga” 40 studenata ojačalo svoje samopouzdanje na osobnoj i profesionalnoj razini; pruženo 240 sati mentorske podrške studentima od strane profesora
 • održane radionice za stjecanje dodatnih znanja i vještina (teme radionica: Osnove WordPressa, Načela održivog razvoja i Globalni ciljevi održivog razvoja, Međusektorska suradnja i dobro upravljanje, Od ideje do projekta)
 • održana gostujuća predavanja na fakultetima o radu udruga uključenih u projekt
 • pripremljen priručnik “Odrazi se znanjem – društveno korisno učenje”
Trajanje: 19. ožujka 2018. – 18. ožujka 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 863.171,71 kn

Financiranje: Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 85% (733.695,95 kn) iz Europskog socijalnog fonda – “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, a udio od 15% (129.475,76 kn) osiguran je iz sredstava Državnog proračuna, na poziciju Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj: ODRAZ
#OdraziSeZnanjem

www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

Popis odabranih udruga koje sudjeluju u projektu

Info letak projekta

Pin It on Pinterest

Share This