Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću. Cilj mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti. Mreža je osnovana u Ljubljani 25. travnja 2013. kao mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska. Odlukom Skupštine, mreža je 10. veljače 2016. preimenovana u CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

Umrežavanje i svi oblici povezivanja su dobrodošli za učinkovitije rješavanje prometnih problema, od razmjene iskustava, znanja i ideja do zajedničkog sudjelovanja i sinergije gradova, što omogućava i bolje korištenje sredstava europskih fondova.

Mreže CIVINET su uspostavljene i u drugim dijelovima EU (Frankofonska, njemačkog govornog područja, Španjolska i Portugal, Italija, Velika Britanija i Irska, Nizozemska i Flandrija, Češka i Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunjska, Finska te Grčka i Cipar), a podržana su od strane Europske komisije.

Svrha mreža je širiti znanje i iskustva na području energetske učinkovitosti i gradskog prometa povoljnijeg za okoliš i korisnike.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE okuplja preko 200 članova te je najbrojnija europska mreža CIVINET. Mreža je i vrlo aktivna, godišnje održava minimalno dvije radionice, organizira studijska putovanja te redovito informira članove, ostale zainteresirane dionike i medije putem e-glasila.

Mreža se sastoji od sljedećih tijela:

  • Upravni odbor
  • Politički odbor
  • Akademski odbor
  • Skupština
  • Tajništvo Mreže i nacionalna tajništva.

Mrežom upravlja Upravni odbor, predstavnici gradova čine Politički odbor, a važne odluke za djelovanje Mreže donosi Skupština. 

Politički odbor usvaja godišnje izjave, kojima najavljuje smjer djelovanja Mreže.

Akademski odbor pruža podršku Političkom i Upravnom odboru u promišljanju smjera djelovanja te
općenito radu Mreže – u organiziranju radionica, okruglih stolova, konferencija, ljetnih škola i drugih
događanja te potiče zajedničke prijave znanstvenih/naučnih i stručnih projekata.

Koordinator mreže – Grad Zagreb (2021. – 2024.)
Tajništvo mreže – ODRAZ

Ulogu koordinatora Mreže do sada su obavljali Grad Ljubljana i Grad Rijeka.

Financiranje: EU – projekt CIVITAS Elevate

Rad mreže je sufinanciran i putem projekata CIVITAS Satellite, CIVITAS CAPITAL, Grada Zagreba, Grada Rijeke, Grada Ljubljane i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

#CIVINETSloHrJIE #OdrzivaMobilnost

* Više o aktivnostima mreže pogledajte na civinet-slohr.eu!

Pin It on Pinterest

Share This