Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] Mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću u gradovima. Cilj mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti. Mreža je osnovana u Ljubljani 25. travnja 2013. kao mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska. Odlukom Skupštine, mreža je 10. veljače 2016. preimenovana u CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa.

Umrežavanje i svi oblici povezivanja su dobrodošli za učinkovitije rješavanje prometnih problema, od razmjene iskustava, znanja i ideja do zajedničkog sudjelovanja i sinergije gradova, što omogućava i bolje korištenje sredstava europskih fondova.

Mreže CIVINET su uspostavljene i u drugim dijelovima EU (njemačkog govornog područja, Španjolska i Portugal, Italija, Nizozemska i Flandrija, Češka i Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunjska, Finska te Grčka i Cipar), a podržane su od strane Europske komisije. Svrha mreža je širiti znanje i iskustva na području energetske učinkovitosti i gradskog prometa povoljnijeg za okoliš i korisnike.

 

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa okuplja preko 219 članova iz šest zemalja te je najbrojnija europska mreža CIVINET. Mreža je i vrlo aktivna, godišnje održava dva velika skupa, nekoliko radionica, organizira ljetne škole za studente i studijska putovanja te redovito informira članove, ostale zainteresirane dionike i medije putem e-glasila, web stranice i društvenih mreža.

Tijela Mreže: Skupština, Politički odbor, Upravni odbor, Akademski odbor i Tajništvo Mreže.

Mrežom upravlja Upravni odbor, predstavnici gradova čine Politički odbor, a važne odluke za djelovanje Mreže donosi Skupština. Politički odbor usvaja godišnje izjave, kojima najavljuje smjer djelovanja Mreže. Akademski odbor pruža podršku u promišljanju smjera djelovanja te potiče zajedničke prijave znanstvenih/naučnih i stručnih projekata.

Nakon Ljubljane (04/2013. – 08/2016.), ulogu koordinatora mreže preuzeo je Grad Rijeka (09/2016. – 12/2020.). Od 2021. do 2024. koordinator mreže je Grad Zagreb. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice ima ulogu Tajništva mreže.

Web stranica: https://civinet-slohr.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/CIVINET.Slo.Hr.JIE
Instagram: https://www.instagram.com/odrziva.mobilnost.u.gradovima
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/civinet-slovenia-croatia-south-east-europe/

Financiranje: Grad Zagreb

Rad mreže je sufinanciran i putem projekata CIVITAS Elevate, CIVITAS Satellite, CIVITAS CAPITAL, Grada Zagreba, Grada Rijeke, Grada Ljubljane i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

#CIVINETSloHrJIE #OdrzivaMobilnost

* Više o aktivnostima mreže pogledajte na civinet-slohr.eu!

Pin It on Pinterest

Share This