Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ je predstavljao inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. NEET osobe smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj projekta je bio pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (više info: odraz.hr/mladimogusve).

Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla.

 

Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodile su se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok je individualizirana podrška osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavila su se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca.

ODRAZ-ova uloga u projektu – vođenje aktivnosti povezivanja korisnika sa zajednicom, informiranje i vidljivost projekta:

 • izrada informacijsko-komunikacijske strategije, provedba kampanja u Zagrebu (Novi Zagreb i istočni Zagreb), organizacija i provedba job shadowinga za korisnike
 • sudjelovanje na tri sastanka radne skupine za razvoj programa NEET Centra; izrada programa rada NEET centra
 • priprema i provedba dvije jednodnevne radionice razvoja mekih vještina i koordinacija provedbe
  radionica s izvođačima
 • priprema i provedba okruglog stola (ZG i KZŽ) za informiranje predstavnika različitih javnih ustanova o novoj usluzi za neaktivne NEET-ove i njihovoj detekciji.
 • izrada vizualnog identiteta projekta, priprema promotivnih materijala, komunikacija s medijima i održavanje komunikacije putem društvenih mreža

Nositelj: Institut za razvoj tržišta rada

Partneri:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.557,87 HRK / 238.709,65 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 1.652.694,83 kn / 219.350,30 EUR
Iznos sufinanciran iz državnog proračuna: 145.663,04 kn / 19.332,81 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda / Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Pin It on Pinterest

Share This