GREENCO – Obrazovanje za zelenu transformaciju građevinskog sektora

[U PROVEDBI] Glavni cilj projekta je implementacija opsežnog skupa međusektorskih aktivnosti i rješavanje neusklađenosti između trenutačnih obrazovnih programa i potražnje na tržištu u pogledu digitalnih i zelenih vještina u građevinskom sektoru kako bi se ubrzala njegova zelena transformacija. 

Zelena transformacija izgrađenog okoliša moguća je samo kroz obrazovanje i mobilizaciju svih vještina i organizacijskih razina unutar građevinske radne snage, od inženjerske (strukovne) razine do više menadžerske (doktorske) razine.

 

Nositelj projekta: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster, Graditeljska tehnička škola Zagreb, HOLCIM INNOVATION CENTER SAS, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, SPEGRA d.o.o., Institut za ispitivanje materijala IMS, Urbanex d.o.o.

Vrijeme provedbe projekta: 1. rujna 2023. – 31. kolovoza 2026.

Ukupan iznos financiranja projekta: 1.040.020,00 EUR

Financiranje: Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja

Službena stranica projekta: https://www.greenco.grad.hr/

Projekt se temelji na sljedećim aktivnostima:

  1. za senzibilizaciju učenika strukovnih studija o važnosti zelene gradnje i održivog razvoja građevinskog sektora izradit će se priručnici kao i radionice o izvještavanju o okolišu, osposobiti kritičan broj nastavnih stručnjaka u strukovnim škole;
  2. za produbljeno obrazovanje studenata diplomskih studija provodit će se novi kurikulum „Zelena gradnja“, uz namjenske radionice i osposobljavanje za korištenje softvera za izvođenje kvantitativnih ekoloških proračuna;
  3. za poboljšanje vještina upravljanja inovacijama i povećanje mogućnosti budućeg stvaranja zelenog poslovanja u sektoru za studente doktorskog studija bit će organizirane radionice, kampovi za obuku i ljetne škole;
  4. kako bi se simuliralo donošenje odluka unutar tvrtke, stvorit će se ekosustav građevinskog sektora, s kratkoročnim industrijskim misijama studenata industrijskim partnerima koji su domaćini te s dva velika događaja učenja usluga koji će se održati uz sudjelovanje sve tri obrazovne razine i pod industrijskim mentorstvom na održivom rješenju za lokalni izazov prisutan u njihovom neposrednom okruženju.

Kroz aktivnosti prilagođene potrebama, svaka ciljana skupina na razini zanimanja/obrazovanja bit će osposobljena za svoju aktivnu ulogu sukreatora u zelenoj transformaciji građevinskog sektora, sigurno utirući put prema industrijskoj klimatskoj neutralnosti do 2050., ali također služeći kao nacrt za moguće buduće obrazovno-poduzetničko partnerstvo, osmišljeno za odgovor na društvene i ekološke izazove.

ODRAZ je voditelj Radnog paketa br. 6: Diseminacija, komunikacija i održivost kojem su ciljevi povećati vidljivost projekta na nacionalnoj i međunarodnoj razini, olakšati iskorištavanje generiranih rezultata i stvaranje sinergija s nacionalnim i međunarodnim partnerima za integraciju tema održivosti i zelene gradnje u obrazovanje i svakodnevni život.

Kontakt osoba za više informacija: Elizabet Gašparov, elizabet@odraz.hr

#GreenCo #GreenCoCroatia #GreenCoGrad

Ključne riječi: edukacija, diplomanti, doktorandi, građevinski sektor, emisije, zelena gradnja, digitalizacija

Pin It on Pinterest

Share This