Europski tjedan održivog razvoja

[U PROVEDBI] Europski tjedan održivog razvoja od 2015. godine obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja.  ETOR koordinira ured Europske mreže za održivi razvoj (ESDN) u Institutu za upravljanje održivosti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beču. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice koordinator je ove inicijative u Hrvatskoj.

ETOR doprinosi Programu za održivi razvoj 2030., promovirajući aktivnosti organizacija koje koriste pristup “odozdo prema gore”, a koje su tematski povezane i podržavaju ciljeve održivog razvoja (SDG).

Za više informacija o Programu za održivi razvoj 2030. i ciljevima održivog razvoja pogledajte na web stranici Sustainable Development Knowledge Platform.

  O Globalnim ciljevima održivog razvoja možete pročitati i u ODRAZ-ovoj brošuri Novi izazov – Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. Od osnutka 2000. do danas ODRAZ zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Promovira načela održivog razvoja, educira dionike iz različitih dijelova Hrvatske i iz svih sektora o mogućnostima njihove praktične primjene, potiče na okupljanje i zajedničko djelovanje u promišljanju i provedbi održivog razvoja u lokalnim zajednicama.

  SUDJELOVANJE U ETOR-u

  Sve aktivnosti koje planirate organizirati tijekom ETOR-a možete registrirati i pogledati na internetskim stranicama www.esdw.eu, što će vam omogućiti promoviranje te privući druge na sudjelovanje. Nadalje, sve planirane aktivnosti će dobiti pristup promotivnom materijalu (logotipi, plakati i sl.), naglašavajući vaše sudjelovanje u zajedničkom europskom nastojanju za održivi razvoj.

  Tko može sudjelovati?
  Kako bi se potakla uključenost i različitosti, registrirati se mogu različiti organizatori – vladine agencije, istraživački centri, obrazovne institucije, muzeji, zaklade, udruge, poduzeća, kao i pojedinci, itd.

  Glavni kriterij za mogućnost sudjelovanja u ETOR-u (engl. ESDW) je da predloženi projekt / inicijativa obuhvaća jednu ili više dimenzija održivog razvoja te da nije profitno orijentirana. To mogu biti različite aktivnosti: konferencije, izložbe, sajmovi, filmske projekcije, aktivnosti u zajednici, održive poslovne inicijative i obrazovni projekti.

  * Više o Europskom tjednu održivog razvoja > www.esdw.eu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pin It on Pinterest

  Share This