CLIMASUM – Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti

[U PROVEDBI] Projekt CLIMASUM naglašava problem budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritiziranja strategija za budućnost Europe kao što je Europski zeleni plan – putem pametnog, održivog i inovativnog planiranja mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Slovenji te Bosni i Hercegovini.

Projekt stavlja naglasak na koncept SUMP-a i smanjivanje razlika u planiranju prometa i mobilnosti u zapadnoj i istočnoj Europi te podržava učinkovitije i klimatski neutralno planiranje mobilnosti u zemljama u kojima je do sada primjena mjera održive mobilnosti slaba, a utjecaji prometa ozbiljniji i manje održivi.

 Ciljane skupine

 • javni sektor na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u zemljama provedbe
 • mladi stručnjaci / studenti koji su budući lideri u zajednici
 • civilno društvo
 • akademski sektor
 • poslovni sektor
 • građani / zajednica

Ciljevi projekta

 • Poboljšati koordinaciju mreža za održivu mobilnost
 • Poboljšati razumijevanje nedostataka kapaciteta i mogućnosti ublažavanja u odnosu na održivu mobilnost
 • Povećati kapacitet i znanje između sudionika u održivoj mobilnosti u planiranju i implementaciji mjera održive mobilnosti

Aktivnosti

 1. Razvoj kapaciteta za osnaživanje ciljanih skupina za učinkovitije procese SUMP-a u njihovim gradovima
  • Prijenos znanja putem organiziranja studijskih putovanja za partnere i sudionike
  • Razmjena dobre prakse putem SUMP centra kompetencije
  • Izgradnja unutarnjih kapaciteta za održivu mobilnost
 1. Analiza trenutnog stanja i razvoj politika održive mobilnosti
  • Analiza trenutnog stanja održive mobilnosti na razini država
  • Preporuka politika za učinkovito održivo planiranje urbane mobilnosti
   • Razvoj tematskih smjernica za održivi promet:
    • tehničke specifikacije za razvoj SUMP-ova
    • evaluacija i praćenje SUMP procesa
    • participativno planiranje u SUMP procesu
    • smjernice za institucionalnu suradnju za održivu mobilnost
 1. Edukacija i osposobljavanje
  • Radionice osposobljavanja na nacionalnoj razini u svim državama provedbe za predstavnike gradova, donositelje odluka, sudionike u urbanoj mobilnosti (teme: elektromobilnost i čisti prijevoz, javni prijevoz, razvoj SUMP-ova, financiranje i evaluacija, poli-SUMP strategije za regije, inovativne tehnologije u implementaciji SUMP-a)
  • Ljetna škola za mlade stručnjake/studente s naglaskom na praktičnom osposobljavanju
   • 20 mladih stručnjaka/studenata imat će priliku biti dio petodnevnog osposobljavanja s naglaskom na planiranju održivih, otpornih gradova s niskim ugljičnim otiskom u Zadru, Banja Luci i Sarajevu
  • Online radionice za mlade stručnjake i buduće prometne voditelje
 1. Podizanje svijesti o pametnoj i održivoj mobilnosti
  • Online aktivnosti na podizanju svijesti o održivoj mobilnosti
  • Konferencije o održivoj mobilnosti
  • Kampanja podizanja svijesti o održivoj mobilnosti

.

.

Nositelj: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Partneri: Centar za životnu sredinu Banja Luka; Transport Research Centre (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) Brno
Vrijeme provedbe: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 387,778 €
Financiranje: Proračun projekta iznosi  387,778,31 €, od čega bespovratna sredstva iznose 362.771,31 €

Kontakt osoba: Magdalena Makar, magdalena@odraz.hr

Više o Europskoj klimatskoj inicijativi (EUKI): www.euki.de/en

#CLIMASUM #ClimateMitigation #UrbanMobility

Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU).

Pin It on Pinterest

Share This