CIMULACT – Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.

Cilj CIMULACT-a je bio povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradnju u planiranju istraživanja temeljenih na stvarnim i provjerenim društvenim potrebama i viziji.

Projekt CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020) financirao se iz programa Europske unije Obzor 2020. – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije 2014. – 2020.  ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je bio jedan od 30 partnera, zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. Projektni konzorcij činile su organizacije iz 28 članica Europske unije te po jedna partnerska organizacija iz Švicarske i Norveške.

  Projektom se proširila rasprava o znanosti, tehnologiji i inovacijama (STI – Science, Technology and Innovation), povećala znanstvena pismenost u širem smislu, koja podrazumijeva poznavanje društvene uloge znanosti, tehnologije i inovacija te se pridonijelo boljem razumijevanju između znanstvenih dionika, kreatora politika i građana.

  CIMULACT se temeljio na uvjerenju o kolektivnoj inteligenciji društva kao prednosti za postizanje konkurentnosti Europe. Njenim aktiviranjem jača se relevantnost sustava europske znanosti i tehnologije. Uspostavljanjem istinskog dijaloga između građana, interesnih skupina, znanstvenika i kreatora politike, raspravile su se i razvijale vizije i scenariji poželjne budućnosti, koji su se pretočili u preporuke i prijedloge za istraživačke i inovacijske teme i politike.

  CIMULACT je:

  • Stvorio viziju i scenarije koji povezuju društvene potrebe s budućim očekivanim napretkom u znanosti te njihovim utjecajem na tehnologiju, društvo, okolinu itd., imajući u vidu  tehnološke, klimatske, ekonomske i druge izazove
  • Osigurao konkretan doprinos Obzoru 2020. davanjem preporuka i opcija javnih politika za istraživanje i inovacije (R&I) te izradom simulacija poziva za natječaje iz programa Obzor 2020.
  • Uključio građane i relevantne dionike u široku raspravu i procese konzultacija na izradi scenarija za poželjnu održivu budućnost i istraživanja
  • Ojačao kapacitete građana te uključenost svih sektora u istraživanja i inovacije (R&I), razvojem, eksperimentiranjem, obukom te procjenom metoda za veći angažman i sudjelovanje
  • Omogućio dijalog i zajedničko razumijevanje između donositelja odluka, građana i ostalih relevantnih dionika
  • Pokazao prednosti usmjerenih konzultacija s građanima.

  Ukupna vrijednost projekta je bila 3.414.383,08 €, a Europska unija je financirala 96,64% ukupnih troškova.

  Projekt je započeo 1. lipnja 2015. i trajao 30 mjeseci.

  #CIMULACT

  * Više informacija: cordis.europa.eu

  CIMULACT video

   

  Pin It on Pinterest

  Share This