Aktiviranje zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost

[U PROVEDBI]  Cilj projekta je daljnje širenje i unaprjeđenje sustava zelenih površina u gradu Zagrebu. Naglasak projekta je na unutarnjim dvorištima stambenih zgrada i poslovnim prostorima diljem grada. To su uglavnom privatni/polujavni vanjski prostori u koje se godinama nije investiralo ili su bili zanemareni. Projektom se želi promijeniti ta dinamika te predstavlja ključni korak prema ostvarenju tog cilja, usklađen s lokalnim strategijama i prioritetima gradske uprave.

Prema Europskoj agenciji za okoliš, Zagreb je najzeleniji glavni grad u EU-u. Može se pohvaliti velikim prirodnim rezervatom na sjeveru grada te opsežnim sustavom parkova i zelenih površina, što pridonosi kvaliteti života i čini ga atraktivnim za ljude. Projektom želimo nastaviti širiti ovo naslijeđe i unaprijediti sustav zelenih površina u gradu.

Ciljevi projekta su trostruki: 

1) proširiti sustav smanjenja razine ugljika u gradu, kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja klimatske neutralnosti do 2030.;

2) poboljšati kvalitetu života u ključnim područjima u središtu grada kako bi se smanjila suburbanizacija,  urbano širenje grada i emisije stakleničkih plinova radi gradskih putovanja na posao;

3) ojačati participativne pristupe u gradu, s ciljem razvoja rješenja s nultom neto stopom koja također odgovaraju potrebama građana i s nadom da će građani i dionici koje ćemo angažirati postati aktivni sudionici u našoj lokalnoj koaliciji za klimatsku neutralnost.

Kako bi se taj cilj postigao, ključne aktivnosti kroz projekt uključuju:

1) razvoj nekoliko pilot-intervencija koje će pomoći postići neke rane rezultate te kalibriranje budućeg proširenja projekta;

2) razvoj okvira za proširenje programa;

3) jačanje lokalnih kapaciteta za razvoj, inovacije te provedbu rješenja s nultom neto stopom;

4) jačanje platformi za sudjelovanje javnosti i procesa, kako bi se osiguralo zajedničko dizajniranje rješenja s nultom neto stopom + kako bi se usredotočili na intervencije koje odgovaraju potrebama zajednice.

Intervencije u dvorištima uključivat će: sadnju novih stabala; uvođenje novih zelenih površina; propusne površine; korištenje boja koje odbijaju sunce (za rješavanje urbanih toplinskih otoka); kompostne objekte za biorazgradivi otpad i kvalitetan urbani namještaj; igrališta za djecu; LED rasvjetu sa zelenom energijom; stalke za bicikle/skutere; alate za prenamjenu kišnice za održavanje zelenih površina.

Za svako dvorište, stanovnici i dionici će biti konzultirani od samog početka i bit će angažirani u pripremi konačnih projekata.

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Partneri: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata (HDKA)

Vrijeme provedbe projekta: 1. svibnja 2024. – 30. travnja 2026.

Ukupan iznos financiranja projekta: 600,000.00 EUR

Financiranje: EIT Climate-KIC, Program NetZeroCities Pilot Cities, Kohorta 2 (2023.)

Kontakt osoba za više informacija: Ksenija Vorberger, ksenija@odraz.hr

 .

.

.

Ovaj projekt financira EIT Climate-KIC u sklopu Program NetZeroCities Pilot Cities, Kohorta 2 (2023.). Projekt sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su isključivo stavovi samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili EIT Climate-KIC-a. Ni Europska unija ni EIT Climate-KIC ne mogu biti odgovorni za njih.

Pin It on Pinterest

Share This