Naslovnica

Studijski posjet primjerima dobre prakse održive mobilnosti u Grazu

U sklopu provedbe aktivnosti projekta #UrbanSTEM, od 11. do 13. svibnja 2022. je za 17 predstavnika projektnog tima organiziran studijski posjet primjerima dobre prakse održive...

Studijski posjet primjerima dobre prakse STEM-a u sklopu projekta STEM za održivu budućnost

U razdoblju od 3. do 5. svibnja 2022. ODRAZ je organizirao studijski posjet u Dublin za predstavnike OCD-a i akademske zajednice. Predstavnici partnera su posjetili primjere dobre...

Radionica za studente – Prostor i organizacija prometa u Varaždinu

Drugi ciklus četverodnevnih radionica za studente održao se u dva termina, 7. i 8. travnja te 27. i 28. travnja 2022. u Varaždinu. ODRAZ je u suradnji sa Sveučilištem Sjever okupio...

Studijsko putovanje članova mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u Prag

U razdoblju od 11. do 13.  travnja 2022. ODRAZ (Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE) je u suradnji s Centrom za istraživanje prometa iz Brna (Tajništvo mreže CIVINET...

U Zlatnoj Gredi održan peti blok STEM Akademije

U Kući u prirodi u Zlatnoj Gredi 21. i 22. travnja 2022. održan je peti blok edukacije STEM Akademije koju provodimo kao dio aktivnosti projekta STEM za održivu budućnost. Ovom...

21 godina zalaganja za održivi razvoj!

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je organizacija civilnog društva koja potiče
i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti.

Javne politike

ODRAZ aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika..


+ saznajte više

Edukacija

Programi provjereni u višegodišnjoj primjeni kontinuirano se prate i usklađuju s potrebama korisnika.

+ saznajte više

Publikacije

33 stručne publikacije i priručnika te preko 600 naslova u našoj knjižnici.
.
.
+ saznajte više

Novosti

Inicijativa mladih za ljudska prava otvorila je poziv za 4. generaciju edukacijskog programa “Praktičar_ka socijalnih inovacija”!

Inicijativa mladih za ljudska prava otvorila je poziv za 4. generaciju edukacijskog programa “Praktičar_ka socijalnih inovacija”!

Inicijativa mladih za ljudska prava otvorila je poziv za 4. generaciju edukacijskog programa “Praktičar_ka socijalnih inovacija”, na koji se mogu prijaviti humanisti i društvenjaci mlađi od 30 godina. Rok prijave na program je 13. svibnja do...

Projekti

Projekti održivog razvoja

Publikacije

Polaznici ODRAZ-ove škole

Sudionici radionica i skupova

Članovi Mreže za lokalni razvoj

Brojevi glasila eODRAZ

Pin It on Pinterest