Naslovnica

Sudjelovali smo na 18. CIVITAS Forumu u Aachenu

CIVITAS Forum 2021. održan je 20. i 21. listopada u njemačkom Aachenu, ove godine u hibridnom formatu. Tijekom dva dana konferencije nastavila se tradicija interaktivnih radionica,...

Održan peti blok edukacije Škole za održivi razvoj 2021.

U sklopu projekta „SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost“ 14. i 15. listopada 2021. godine održan je peti blok edukacije Škole za održivi...

Sudjelujte u istraživanju kojim se žele ispitati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina!

U sklopu projekta "Mreža za razvoj digitalne pismenosti" provodi se znanstveno istraživanje koje ima za cilj ispitati potrebe digitalne uključenosti ranjivih skupina. Anketni...

Održana radionica Park4SUMP – Parkirne politike i mjere za održivu urbanu mobilnost

Stručna radionica o parkirnoj politici i upravljanju parkirnim mjerama održana je u Zadru 7. - 8. listopada 2021. kao dio aktivnosti projekta Park4SUMP. Za organizaciju su zaslužni...

U Beogradu održan 6. CIVINET forum i studijsko putovanje za članove mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

Grad Beograd je 30. rujna i 1. listopada 2021. bio domaćin studijskog putovanja za članove mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slo-Hr-JIE i 6. CIVINET Foruma. Bogat i...

20 godina zalaganja za održivi razvoj!

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je organizacija civilnog društva koja potiče
i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti.

Javne politike

ODRAZ aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika..


+ saznajte više

Edukacija

Programi provjereni u višegodišnjoj primjeni kontinuirano se prate i usklađuju s potrebama njihovih korisnika.

+ saznajte više

Publikacije

33 stručne publikacije i priručnika te preko 600 naslova u našoj knjižnici.
.
.
+ saznajte više

Novosti

Projekti

Projekti održivog razvoja

Publikacije

Polaznici ODRAZ-ove škole

Sudionici radionica i skupova

Članovi Mreže za lokalni razvoj

Brojevi glasila eODRAZ

Pin It on Pinterest