Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih!

30.03.2022 | Zanimljivosti

Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih i sva događanja koja planirate u 2022., a vezana su za mlade (neovisno o izvoru financiranja), prijavite na europsku kartu aktivnosti! To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje…

Kako prijaviti svoje događanje za mlade?

Sva događanja za mlade možete vrlo jednostavno prijaviti: potreban vam je EU login račun s kojim ćete na Europskom portalu za mlade pod Aktivnosti odabrati Prijavite aktivnost. U sljedećem prozoru Upravljanje aktivnostima odaberite Nova aktivnost, upišite podatke o događanju te kliknite Spremi – i vaša je prijava gotova!

Agencija za mobilnost i programe EU će pregledati događanja i nakon pozitivne validacije objaviti ih na Portalu. Aktivnosti je na kartu moguće dodati i retroaktivno.

 

Komunikacijski materijali

Službeni logo Europske godine mladih dostupan je na svim europskim jezicima u nekoliko boja.

Koristite logo i hashtagove #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth i #EuropskaGodinaMladih i za aktivnosti mladih i komunikaciju koja će doprinositi ciljevima i duhu Europske godine mladih. Europska komisija pripremila je i smjernice za primjenu vizualnih elemenata.

Logotipi, komunikacijski materijali, smjernice za vizualni identitet za preuzimanje

Ampeu | Europska godina mladih

Izvor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 

Pin It on Pinterest

Share This