Priručnik o strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja

01.12.2022 | Zanimljivosti

Priručnik strategija teritorijalnog i lokalnog razvoja“ predstavljen je 18. studenog 2022. Pruža znanje o tome kako dizajnirati i implementirati integrirane strategije u područjima koja nisu urbana. Cilj mu je služiti upravljačkim tijelima operativnih programa, izradjivačima lokalnih strategija kao i drugim dionicima uključenim u proces, a posebno onima koji dizajniraju ili revidiraju strategije teritorijalnog i lokalnog razvoja pomoću teritorijalnih alata (Integrirana teritorijalna ulaganja, CLLD i dr.).


Kontekst politike

Teritorijalna kohezija u središtu je jedne od najdugovječnijih politika EU-a – kohezijske politike. Teritorijalna dimenzija kohezijske politike EU-a ojačana je u programskom razdoblju 2021.–2027. uvođenjem cilja 5 (PO5) „Europa bliža građanima”, čiji je cilj poticanje održivog i integriranog razvoja svih vrsta teritorija i lokalnih inicijativa.

U skladu s tim ciljem, „Priručnik o strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja” nudi metodološku potporu upravljačkim tijelima operativnih programa, lokalnim vlastima i svim drugim organizacijama uključenim u izradu, provedbu i praćenje razvojnih strategija u područjima koja nisu urbana područja.

Ovaj Priručnik osmišljen je kao alat za kreatore politike, pomažući im da postanu svjesni različitih opcija koje imaju. Nudi nadahnuće i poticaj za razmišljanje o tome kako se uhvatiti u koštac s najrelevantnijim ili izazovima koji se ponavljaju i s kojima se akteri teritorijalnog razvoja mogu susresti tijekom procesa izrade strategije, pružajući niz praktičnih savjeta, konkretnih primjera i preporuka kao reference na postojeću literaturu, smjernice i alate.

Ključni zaključci

Europski teritoriji koji se protežu izvan urbane kategorije vrlo su raznoliki. Oni uključuju ruralna područja, planinska područja, otoke i obalna područja, udaljena i rijetko naseljena područja i mnoge druge vrste teritorija na kojima koegzistira mješavina urbanih i ruralnih obilježja.

Nekoliko razvojnih izazova češće se nalazi u neurbanim područjima nego u urbanim područjima. To su depopulacija i starenje stanovništva, slabo lokalno gospodarstvo i manje mogućnosti za zapošljavanje, nedostatak pristupa osnovnim uslugama, degradacija okoliša i slaba povezanost. Unatoč  navedenim problemima, ova područja nedvojbeno predstavljaju mjesta mogućnosti, primjerice u području bioekonomije, usluge ekosustava, biološke raznolikosti i dobrobiti za stanovnike.

Teritorijalne strategije koje se temelje na osobitostima područja  mogu pomoći u rješavanju njihovih potreba i u potpunosti valorizirati njihov potencijal.

Iz tog razloga, za razdoblje 2021. – 2027., kohezijska politika EU pruža okvir za osmišljavanje i provedbu teritorijalnih i lokalnih strategija temeljenih na integriranom pristupu koji naglašava međusektorsku politiku, upravljanje na više razina i s više dionika te promiče višeteritorijalne procese i procese koje vodi zajednica.

Priručnik operacionalizira ovaj pristup raščlanjujući ga na šest sastavnih dijelova:

  1. Strateška dimenzija. Strateški pristup podrazumijeva transformativni i integrativni socio-prostorni proces koji olakšava razvoj vizije budućnosti mjesta, koherentnih akcija i sredstava za provedbu.
  2. Teritorijalni fokus. Ključni aspekt za kreatore javne politike odgovorne za strategije teritorijalnog i lokalnog razvoja je identifikacija dosljednog teritorija za političko djelovanje. To uključuje definiranje prostornog mjerila i specifično područje koje je pogodno za postizanje strateških ciljeva.
  3. Upravljanje. Učinkovito upravljanje strategijama teritorijalnog razvoja u neurbanim područjima zahtijeva sposobnost koordinacije unutar i između različitih razina vlasti, javne uprave I agencija, kao i uključivanje privatnog sektora, druge javne subjekte, nevladine organizacije i skupine građana u proces.
  4. Međusektorska integracija. Integracija u različitim područjima javnih politika ključna je za strategije teritorijalnog razvoja koje se provode u okviru kohezijske politike EU-a. Raznolikost teritorija zahtijeva lokalno osmišljene odgovore i odgovarajuću kombinaciju politika koje odgovaraju specifičnim potrebama i potencijalima svakog područja.
  5. Financiranje. Potpora teritorijalno integriranoj strategiji zahtijeva znanje o instrumentima financiranja i uključuje uspostavljanje procesa odabira i praćenje napretka u skladu s pravilima financiranja.
  6. Praćenje. Učinkovito praćenje strategija teritorijalnog i lokalnog razvoja ključno je za njihov uspjeh. Praćenje donositeljima politika omogućuje praćenje napretka i informiranje o potrebnim revizijama. Štoviše, robustan sustav praćenja podržava transparentnost, odgovornost i vidljivost potpore EU-a ‘na terenu’.

Priručnik preuzmite OVDJE.

 

Pin It on Pinterest

Share This