Doniraj za novu Sobu čuda u Sisku!

Doniraj za novu Sobu čuda u Sisku!

Soba čuda, otvorena u prosincu 2016. godine,  bila je prva i jedina soba za razvoj senzorne integracije za djecu s teškoćama u razvoju na području Sisačko-moslavačke županije. U četiri godine njenog djelovanja, održano je 6.722 termina terapije...

Atlas ciljeva održivog razvoja 2020.

Atlas ciljeva održivog razvoja 2020.

Atlas ciljeva održivog razvoja 2020. predstavlja interaktivno pripovijedanje priča i vizualizacije podataka o 17 ciljeva održivog razvoja. Ističe trendove za odabrane ciljeve unutar svakog cilja i uvodi koncepte o tome kako se mjere pojedini ciljevi...

Kako je pandemija COVID-19 utjecala na okoliš?

Kako je pandemija COVID-19 utjecala na okoliš?

Iako je prevladavajuća pretpostavka da je COVID-19 "dobar za okoliš", zbog učinka na smanjenje emisije CO2 i poboljšanja kvalitete zraka, ali i smanjenja razina buke u velikim gradovima, u novoj broju publikacije Instituta za razvoj i međunarodne...

Pin It on Pinterest