Što je potrebno za uspješno planiranje održive urbane mobilnosti? – zaključci s konferencije u Zagrebu

27.09.2023 | Istaknuto, ODRAZ-ove vijesti

Konferencija „Podrška gradovima  planiranju održive urbane mobilnosti“ održala se u Zagrebu 21. rujna 2023. Okupilo se 50-ak sudionika, predstavnika gradova, fakulteta, organizacija civilnog društva i drugih dionika. Događajem su obilježeni Europski tjedan održive mobilnosti i Europski tjedan održivog razvoja. Radionicu je organizirao ODRAZ (Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE) u sklopu projekta CLIMASUM.

Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati projekta CLIMASUM. Naglasak je bio na četiri tematska priručnika koji sadrže preporuke za djelotvorno planiranje održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj, BiH i Češkoj. Završni dio programa obilježen je radionicom s temom doprinosa razvoju održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj.

Projektom CLIMASUM nastojalo se prenijeti dobre prakse planiranja i implementacije održive mobilnosti te poboljšati kapacitete relevantnih dionika uključenih u taj proces. Magdalena Makar predstavila je rezultate postignute provođenjem aktivnosti ovoga projekta posljednje dvije godine. Projektom se nastojalo razviti kapacitete ciljnih skupina putem studijskih posjeta i razmjene dobre prakse, održano je 15 radionica i treninga, tri ljetne škole,  pet online radionica za mlade stručnjake i 6 konferencija na kojima je sudjelovalo preko 1000 sudionika te isto toliko na kampanjama podizanja svijesti održanih tijekom Europskog tjedna održive mobilnosti u Bosni i Hercegovini.

U nastavku konferencije pobliže su predstavljeni tematski priručnici nastali tijekom projekta, a svrha im je davanje preporuka za politike učinkovitog planiranja održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj, BiH i Češkoj.

Priručnik Nacionalna podrška izradi planova održive urbane mobilnosti donosi pregled nacionalnog okvira podrške razvoju i provedbi planova održive urbane mobilnosti u Republici Sloveniji, smjernice za uspostavu nacionalnog okvira u Republici Hrvatskoj, osvrt na zakonodavni okvir i mogućnosti financiranja. Sadrži i primjere dobre prakse u implementaciji SUMP-ova te preporuke za učinkovitu provedbu praćenja i vrednovanja planiranja i planova održive urbane mobilnosti u obje države. Predstavili su ga Aljaž Plevnik s Urbanističnog inštituta Republike Slovenije i Marko Slavulj s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Alena Klímová iz Centra za istraživanje prometa iz Brna predstavila je sljedeća dva priručnika izrađena su u kontekstu Češke i Slovačke. Izrada SUMP-ova zahtijeva uključivanje velikog broja dionika iz različitih sektora i industrija, a potrebno ih je adekvatno koordinirati, stoga se prvi priručnik odnosi se na institucionalnu suradnju u procesu planiranja održive urbane mobilnosti, dok drugi donosi pregled tehničkih specifikacija kvalitetnih SUMP-ova. Priručnike su pripremili stručnjaci iz Centra za istraživanje prometa iz Brna.

Naposljetku, neizostavan aspekt cjelokupnog procesa izrade i provođenja SUMP-ova je uključivanje građana. Iz aspekta Bosne i Hercegovine, Igor Uletilović iz Centra za životnu sredinu predstavito je priručnik s temom Urbana mobilnost i učešće u donošenju odluka: Kada i kako građani mogu da učestvuju? Cilj ovoga priručnika je ohrabriti građane za promišljanje i aktivan doprinos u procesima vezanima za razvoj SUMP-ova.

Nakon kratke rasprave i pitanja iz publike, moglo se zaključiti kako su kontinuitet, komunikacija i participacija ključni za uspjeh prilikom izrade i provedbe SUMP-ova.

Radionica naziva „Doprinos razvoju planova održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj“ bila je završni dio konferencije. Cilj radionice bio je identifikacija koraka i odgovornosti za unaprjeđenje okvira za djelotvornije i održivo prometno planiranje. Slijedi nekoliko zaključaka po pojedinim promatranim aspektima:

 1. Upravljanje SUMP-ovima na nacionalnoj razini
  • Prvi korak je postojanje inicijative za poboljšanje trenutnog stanja. Struka je treba iskazati prema nadležnom Ministarstvu (koje će potom djelovati u sinergiji s drugim relevantnim ministarstvima). Inicijativa „odozgo“ već postoji (prijedlog revidirane Uredbe o TEN-T-u).
  • Usvojiti zakon koji će definirati obaveze, odgovornosti, smjernice i korake te omogućiti planiranje sredstava u proračunu
  • Osnovati nacionalnu radnu grupu koja će pružati potporu u izradi smjernica i metodologije.
 2. Nacionalna metodologija
  • Usvojiti zakon koji treba biti poticajan, a ne restriktivan
  • Nacionalna grupa daje podršku za definiranje smjernica za izradu SUMP-ova uzimajući u obzir kontekst Hrvatske, primjere europske dobre prakse i dosadašnje prakse planiranja održive mobilnosti u Hrvatskoj te podršku u predviđanju financiranja edukacija i pilot projekata
 3. Unaprjeđenje kapaciteta, znanja i vještina za održivu urbanu mobilnost
  • Naglasak je potrebno staviti na važnost interdisciplinarnog pristupa i međuresorne suradnje te kontinuitet i dosljednost cijelog procesa
  • Osigurati edukaciju za različite uključene dionike
  • Razvoj kapaciteta, širenje svijesti i umrežavanje putem već postojeće mreže za održivu mobilnost te događanja kao što je, primjerice, Nacionalna konferencije o SUMP-ovima.

Govoriti o podršci gradovima u planiranju održive urbane mobilnosti važno je jer se tiče njihovog održivog razvoja i kvalitete života njihovih stanovnika, posebice u kontekstu klimatskih promjena, novih politika i preporuka Europske komisije te nastojanja da urbana mobilnost bude takva da omogućuje kvalitetan život i budućim generacijama.

 

 Galeriju fotografija pogledajte OVDJE.

 

#CLIMASUM #ClimateMitigation #UrbanMobility

Ovaj projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Ministarstva gospodarstva i klimatskih promjena (BMWK).

Pin It on Pinterest

Share This